26. oktober 2023

Finland har fått fri abort frem til uke 12

I Finland har en ny abortlovgivning trådt i kraft. Før skulle man begrunne ønske for abort og få tillatelse fra to forskjellige leger, nå er det fri abort frem til uke 12 av graviditeten. Finlands eldste kvinnerettighetsorganisasjon står bak kampanjen for den nye abortlov.

Illustrasjon: Lauge Eilsøe-Madsen

Illustrasjon: Lauge Eilsøe-Madsen

Finnene har fått fri abort. 

Etter å ha de strengeste reglene for abort, sammenlignet med Sverige, Norge og Danmark har en ny abortlovgivning trådt i kraft. Denne nye loven betyr at finnene nå har fri abort frem til uke 12 av graviditeten. 

Fatim Diarra er frontperson for den eldste kvinnerettighetsorganisasjonen i Finland, Naisasialiitto Unioni. det var den organisasjonen som tilbake på 1900-tallet kjempet for kvinners rett til å stemme. Spoler man frem til 2020, stod de bak kampanjen Oma Tahto. Løst oversatt betyr kampanjens navn “egen vilje”, og den handler nettopp om kvinners frie vilje, når det kommer til å ta abort. 

Lovgivningen vår var gammeldags, selv om vi er et progressivt land, sier Fatim Diarra, så jeg tror mange av oss skammet oss over lovgivningen vår. 

Den forrige abortlovgivningen var 50 år gammel. Før den nye lovgivgningen trådte i kraft, skulle en gravid som ønsket å ta abort, gå til legen, begrunne sitt ønske for abort og deretter få en underskrift fra to forskjellige leger. 

Ydmykende å spørre om lov 

Fatim Diarra forteller at i praksis så fikk alle som ønsket abort muligheten til det. Derfor var det heller ikke stor debatt om lovgivningen før de startet kampanjen. 

Alle som ville ha en abort kunne få en. Det var ikke noen som var forbudt en abort. Men derfor synes alle at det var en dum lovgivning, sier hun. 

Men hun mener at det allikevel er viktig at lovgivningen har blitt endret. 

Mange kvinner fortalte oss at det var ydmykende. Det å bestemme seg for å ta en abort, er ikke det samme som å bestille en kopp kaffe; det er en stor beslutning. Det er en kvinnes rett å kunne bestemme over sin egen kropp og gjøre med den som hun vil, sier Fatim Diarra. 

Fra og med 1. september 2023 har finnene fått en abortlovgivning, som i langt høyere grad ligner Danmarks. Nå kan finnene få abort frem til 12. uke av graviditeten uten å skulle forklare seg eller leve opp til spesielle krav. 

Abort er for kvinner i alle aldre 

Oma Tahto-kampanjen begynte i 2020 og er et borgerdrevet initiativ. På bare tre uker ble det samlet inn 50 000 underskrifter fra folk, som støttet ideen om å endre abortreglene i landet. 

Vi målrettet ikke kun kampanjen til unge kvinner, men også til middelaldrende kvinner og eldre kvinner. Vi tror på at det her er en sak for kvinner i alle aldre, forteller Fatim Diarra. 

Hun tror det er derfor initiativet så raskt fikk så mye støtte. 

Dessuten gikk kampanjen samtidig som at abort ble ulovlig i Polen og i USA ble abortrettigheter begrenset i flere stater. 

Vi startet denne kampanjen samtidig som at abortrettigheter begynte å bli innskrenket i USA og i deler av Europa. Så det var viktig for oss å si at vi ikke går baklengs, men vi går fremover, sier Fatim Diarra. Finland er et progressivt land, som beveger seg fremover og ikke tilbake.