31. mai 2018

Flere barn vaksinert enn noen gang tidligere

Et rekordhøyt antall barn i verden er nå beskyttet mot en rekke sykdommer fordi de har blitt vaksinert. Det er fortsatt et stykke å gå før alle barn får det livsviktige stikket.

Foto: kfuhlert / Pixabay

Foto: kfuhlert / Pixabay

Det lille stikket i armen eller den lille dråpen på tungen er kanskje fort glemt, men den beskyttende virkningen varer lenge. Og flere barn enn tidligere er nå så heldige at de blir beskyttet mot en rekke livsfarlige sykdommer. Dette skriver verdens helseorganisasjon, WHO.

Bare siden 2010 har en rekke land vaksinert mange flere barn enn før. Sudan, Filipinene, Mexico og Vietnam er blant landene som har gjort størst fremskritt. Også i India har man sett bedring – her falt antallet av ikke-vaksinerte barn fra 5,3 millioner i 2010 til 2,9 millioner i 2016, i følge nyeste tall.

– Vaksiner er blant de mest kraftfulle oppfinnelsene i menneskehetens historie. Vi bør ikke akseptere en verden hvor barn dør av sykdommer som lett kunne vært unngått med en prisvennlig vaksine, sa WHOs generalsekretær, Tedros Ghebreyesys i forrige uke.

Den økende vaksineringen har hatt konkrete effekter. Dødelige sykdommer som polio og stivkrampe blant nyfødte er nå utryddet i de fleste land, og i fjor var det ingen tilfeller av stivkrampe i Etiopia, Haiti og Filipinene. Forekomsten av meslinger har falt med 84 prosent siden år 2000, noe som antas å ha reddet omtrent 20 millioner barns liv.

Utover å redde liv, bidrar vaksiner også til å redusere verdens fattigdom. Mange mennesker i utviklingsland arbeider hardt for å klare seg, men risikerer å havne i ekstrem fattigdom hvis de i en periode ikke kan arbeide eller får behov for medisinsk behandling og ikke har noen helseforsikring. WHO anslår at økt bruk av vaksiner kan redde 24 millioner mennesker fra ekstrem fattigdom innen 2030.

Til tross for mange fremskritt er det imidlertid fremdeles ca. 13 millioner barn i verden som aldri får sin første vaksine. To tredjedeler av disse barna bor i land som er rammet av krig og konflikt. Syria er det landet hvor andelen av vaksinerte barn har falt mest siden 2010.