14. april 2021

Flere kvinner i verdens fattigste land bruker prevensjon

Flere av verdens fattigste kvinner har nå adgang til prevensjon. Friheten til å velge barn når det passer er viktig for utviklingen i de fattigste landene.

Flere og flere kvinner i verdens fattigste land har nå muligheten til å velge når og hvor mange barn de vil ha. En ny rapport fra FN-prosjektet Family Planning 2020 viser at antallet kvinner som bruker prevensjon i verdens 69 mest fattige land har steget fra 260 millioner i 2012 til 320 millioner i 2020.

«Det er veldig viktig at flere kvinner får muligheten til å bruke prevensjon. Det er deres rett å kunne bestemme over egen kropp og planlegge hvor mange barn de ønsker seg. Slik unngår man flere uønskede graviditeter, noe som reduserer dødeligheten blant mødre og antallet dødfødsler,» sier Jacqueline Bryld, som er internasjonal sjef hos Sex og Samfund (dansk organisasjon, red.anm.).

Rapporten viser at det mellom 2019 og 2020 er unngått hele 21 millioner utrygge aborter, samtidig som man har unngått 125.00 dødsfall i forbindelse med fødsel. Dette skyldes at flere kvinner har brukt prevensjon.

«Vi vet at det er mange millioner unger kvinner som gjerne vil bruke prevensjon. Men mange har rett og slett ikke adgang til det. Vi trenger et større politisk ønske om å gi tilgang til prevensjon til alle,» sier Flemming Konradsen, professor i global miljøhelse og leder av School of Global Health ved Universitetet i København.

En nøkkel til utvikling

Særlig i Afrika har det vært framgang, der antallet kvinner som bruker prevensjon har steget fra 40 millioner til 66 millioner. Her kan prevensjon være en nøkkel til å løse mange av utfordringene som de fattigste landene i Afrika står overfor, forklarer Flemming Konradsen.

«Bruken av prevensjon kan i disse landene være en nøkkel til å løse en rekke utfordringer og være med å fremme mange parametere i samfunnet.»

«Det er derfor helt avgjørende at kvinner og menn har adgang til prevensjon. For det første på grunn av mødredødelighet og barnedød. Men samtidig kan flere kvinner fullføre utdanning og få muligheten til å jobbe dersom de ikke får mange barn i en tidlig alder», sier han.

Lokal dialog i landsbyene

I 2012 satte Family Planning 2020 et mål om å nå 120 millioner kvinner i 2020, men prosjektet har nå «kun» 60 millioner kvinner. Det skyldes at det er mange utfordringer knyttet til arbeidet med prevensjon.

«Vi møter mange unge i de fattige delene av Afrika som er en del av et samfunn der det ikke er akseptert å gå til legen og be om prevensjon. Det er så mange myter og desinformasjon ute i landsbyene. Det skaper stor motstand og gjøre de unge redde. Men dette kan endres gjennom dialog».

«Man kan eksempelvis trene det lokale helsepersonalet i hvor viktig det er å ikke diskriminere med tanke på bruken av prevensjon, og lære dem å være imøtekommende overfor eksempelvis unge som kommer til dem og uttrykker et behov. Dette kan danne et grunnlag for at de som etterspør prevensjon ikke opplever å bli stigmatiser eller utstøtt», sier Jacqueline Bryld.

På tross av de store utfordringene går utviklingen i riktig retning.

«Vi har jo en lang vei igjen, da de fattige delene av Afrika stadig faller lengre bakpå. 60 millioner er langt fra målet vårt. Men på tross av store utfordringer ser vi at det går riktig vei. Og jeg håper selvfølgelig at vi en dag kommer dit at alle jenter og kvinner har muligheten til å velge selv,» sier Jacqueline Bryld.