13. desember 2017

Forsiktig håp for Indonesias rødape

Innsatsen for å stanse de katastrofale brannene i Indonesia er gode nyheter for landets sjeldne orangutanger.

Foto: timoschluter / Pixabay

Foto: timoschluter / Pixabay

Hvis man har sett den gamle tegnefilmen Jungelboken, så husker man nok orangutangen og apenes konge Louie, som prøver å få Mowgli til å avsløre hvordan man lager ild. I virkeligheten er derimot ild og flammer slett ikke bra for de kritisk truende orangutangene som lever i Indonesias regnskoger.

En stor del av skogen vokser nemlig på fuktig torvmyr som har blitt drenert i mange år for å brennes kontrollert slik at det gis plass til dyrkbar mark og plantasjer.  I 2015 kom disse brannene helt ute av kontroll, og enorme skogbranner herjet i Indonesia. Røyken påvirket 43 millioner mennesker og på det verste var CO2-utslippet fra brannene høyere enn CO2-utslippet i USA. Landets orangutanger og andre sjeldne dyr ble også hardt rammet.

Katastrofeåret blir et vendepunkt

Men noe tyder på at katastrofeåret ble et vendepunkt. I 2016 besluttet Indonesias president, Joko Widodo, at all ytterliggere ødeleggelse av landets torvmyr skulle stanses, og at vannet skal ledes tilbake til de tørrlagte områdene.

«Koko Widodos beslutning om å stoppe ødeleggelsen av torvmyra og regnskogene i Indonesia er en kjempepositiv nyhet for arbeidet vårt med å beskytte orangutangene, fordi noen av de største gjenlevende gruppene av orangutanger lever nettopp der,» sier Marie Sigvardt, programleder fra organisasjonen Red Orangutangen, som også arbeidet med å gjenopprette regnskogen i Indonesia.

Hun understreker imidlertid at presidentens beslutninger ikke redder de områdene hvor palmeolje-selskaper har fått lisens til å rydde, og at gjenopprettingen av regnskogen ovenpå de allerede avbrente mosearealene ikke er inkludert i regjeringens plan. Det betyr at organisasjonen Red Orangutangen sitt arbeid med å gjenopprette skogen fortsatt er viktig og de fortsetter sin innsats.

Omfanget av skogbrannen falt med over 80 prosent i Indonesia i 2016 i forhold til året før, noe som også skyldes mer nedbør i regntiden.