26. mars 2020

Fotball skaper fellesskap for syriske kvinner

I grensebyen Amuda var det for syv år siden ikke vanlig at kvinner spilte fotball. Nå har byens fotballkvinner nettopp vunnet deres første nasjonale mesterskap, og blir hyllet som heltinner.

I 2013 raste krigen i Syria, hvor Islamsk Stat (IS) spredte frykt og kvinners rettigheter ble begrenset. Landets situasjon innebar at kvinner ikke kunne jobbe eller gå på skole.

I den lille byen Amuda, som grenser til Tyrkia, besluttet den lokale radiostasjonen ARTA FM å ta opp kampen for kvinners rettigheter. De startet et fotballag kun for kvinner som skulle gi dem fellesskap og skape et frirom fra krigen. Og samtidig endre oppfattelsen av at kvinner og sport ikke kan gå hånd i hånd.

«Det var en revolusjon å starte en fotballklubb kun for jenter. I begynnelsen var fedrene skeptiske fordi det ikke er en vanlig del av kulturen at jenter spiller fotball. Men fordi Syria sto i flammer ble sport en mulighet for jentene til å få tankene vekk fra krigen,» forteller Vinda Gouman, Grants Manager hos ARTA FM.

I starten hadde ikke laget andre kvinner å spille kamp mot, og derfor spilte de ofte mot det lokale guttefotballaget. Det var med på å gjøre kvinnefotball mer akseptert i lokalsamfunnet.

Etterhvert begynte de også å spille mot jenter. I januar vant Amuda Girls Football Club det første nasjonale mesterskapet i kvinnefotball i Syria etter å ha seiret over syv andre lag.

«For syv år siden var folk imot at kvinner likte fotball, men da jentene vendte hjem med pokal ble de hyllet som heltinner av både menn og kvinner», forteller Vinda Gouman.

Blir sett som mer enn deres kjønn

For jentene i Amuda var fotball med på å gi dem et fellesskap og et håp om forandring. Det er noe Majken Gilmartin kjenner seg igjen i. Hun er medstifter av Global Goals World Cup som avholder fotballturneringer rundt om i verden for å sette fokus på likestilling. Hun var med på å organisere kvinnefotballturneringer i både flyktningleirer og storbyer verden over. Fra Afghanistan til Sør-Afrika. Hun mener at fotball er med på å gi kvinner fra utsatte områder troen på seg selv.

«Mange av disse kvinnene blomstrer når de møtes i det felleskapet som fotballen skaper. Når de oppdager at noe de trodde aldri kunne la seg gjøre plutselig blir til virkelighet, så gir det en enorm følelse av selvstendighet. Og det smitter når andre kvinner ser at det faktisk gjør en forskjell,» forteller hun.

Og det gjør ikke kun en forskjell for kvinners egen selvoppfattelse. Det har også en betydning for hvordan kvinner oppfattes blant menn, og at kvinner kan mer enn mange tror.

«Menn begynner å anerkjenne kvinner som noe mer enn bare deres døtre eller søstre. De blir rollemodeller og blir respektert i stedet for å bli sett ned på eller gjort narr av,» sier Majken Gilmartin.

Vinda Gouma mener at suksesshistorien med Amuda Girls Football Club er et klart eksempel på hvordan små skritt kan gjøre en forskjell for oppfattelsen av kvinner.

«Det er et signal til alle kvinner i hele verden. At når du tror på det, og tror på deg selv, vil du oppnå noe som alle vil respektere,» forteller Vinda Gouma.