27. februar 2018

Global undersøkelse: Folk flest føler at de har det bra

70 prosent av verdens befolkning opplever glede i hverdagen og føler seg godt behandlet og respektert viser en internasjonal Gallup-måling.

Foto: Rafael Guimarães / Pexels

Foto: Rafael Guimarães / Pexels

Det er tredje år på rad at Gallup undersøker følelseslivet hos verdens befolkninger. Formålet er å ta verdens “følelsesmessige temperatur”, ifølge Jon Clifton, administrerende partner hos Gallup.

– Målinger av eksempelvis bruttonasjonalinntekt og arbeidsløshet belyser visse aspekter ved et samfunns helse, men det finnes nærmest ikke noe data på makronivå som kan gjøre oss klokere på verdens følelsesmessige tilstand – før nå, uttaler Jon Clifton i forbindelse med lanseringen av rapporten.

70 prosent positivt, 28 prosent negativt

Den siste målingen bygger på 149.000 intervjuer i 142 land. Gallup har spurt rundt 1000 kvinner og menn i hvert av landene om de i løpet av gårsdagen opplevde glede, smilte, gjorde noe interessant, følte seg uthvilte og respekterte. Samlet utgjør svarene en indeks for positive opplevelser.

Årets globale indeks for positive følelser ligger på 70 prosent. Dette innebærer at i snitt 70 prosent av verdens befolkning har svart ja på de fem foregående spørsmålene. Til sammenligning ligger den tilsvarende globale indeksen for negative opplevelser på 28 prosent.

Latin-Amerika lykkeligst

Tallet fra den globale indeksen dekker over forskjeller mellom land og verdensdeler, så det produseres også nasjonale statistikker. Her er det spesielt én region som utmerker seg.

De latinamerikanske landene dominerer årets rangliste over positive følelser, med Paraguay på førsteplass for andre gang i målingens historie, etterfulgt av Panama og Costa Rica. Faktisk er åtte av de elleve øverst rangerte landene fra Latin-Amerika.

– Man kan se et mønster fra denne type undersøkelser over en årrekke, som viser viktigheten av sosiale relasjoner for graden av velvære i et samfunn. Det understreker at god samfunnsutvikling ikke bare handler om å bygge infrastruktur, men også om å bygge og ivareta sosiale strukturer som betyr noe for et godt liv, forklarer Bent Greve, professor i samfunnsvitenskap ved Roskilde Universitet.

Norge endte på en niende plass på Gallups liste over de lykkeligste landene, og ble dermed det eneste europeiske landet på topp ti.