30. oktober 2018

Gratis operasjoner skal stoppe forferdelig sykdom

Nepalske kvinner blir nå operert for den funksjonsnedsettende fistel-sykdommen, og tar et steg ut av skammen og stigmatiseringen.

Foto: CC BY 2.0 PACAF, Jeffrey Allen / Flickr

Foto: CC BY 2.0 PACAF, Jeffrey Allen / Flickr

Som en del av den globale kampanjen «End Fistula» tilbyr FNs befolkningsfond (UNPFA) nå gratis operasjoner til kvinner som er rammet av lidelsen fistel. Initiativet skjer i samarbeid med det lokale folkehelseinstituttet B.P. Koirala. Innsatsen har til hensikt å utrydde sykdommen i Nepal og resten av verden.

Palesh Devi Rajdhobi var kun 17 år gammel da hun giftet seg. På få år fødte hun seks barn. Under hennes siste fødsel var barnet dødfødt og Palesh Devi ble rammet av obsterisk fistel, som vil si en skade hvor et hull dannes mellom underlivet og blære eller endetarm. Hun måtte leve med sykdommen i 21 år før hun fikk operasjonen som gjorde henne frisk.

– Det var som å slippe ut av et fengsel. Jeg gråt av glede, sier hun.

For kvinnene som har blitt rammet er ikke operasjonen kun en vei ut av den fysiske smerten som sykdommen medfører. Behandlingen bidrar også til å bryte den sosiale isolasjonen mange av kvinnene opplever. Fistel gir kvinnene inkontinens og en veldig vond lukt.

I Nepal anslås det at mellom 200 og 400 kvinner rammes av fistel hvert år. De fleste bor langt unna sykehus og må ofte reise i timer og dager for å nå frem.

Over 30 kvinner har nå blitt operert, og målet er å behandle alle kvinner som har blitt rammet. En oppsøkende kampanje skal nå ut til kvinner og jenter som lider av fistel, men ikke vet at det finnes hjelp.

Dette gir nytt håp for at problemet med fistelsykdommen vil bli mindre i fremtiden. Tall fra Verdensbanken viser at langt flere fødsler i Nepal nå foregår med utdannet fødselshjelp, som er viktig for å forhindre at problemet oppstår. Andelen av fødsler med jordmor har på ti år steget fra 18,7 prosent til 58 prosent.