21. april 2020

Indonesia investerer i ungdommens seksuelle og reproduktive helse

Siden 2018 har myndighetene i Indonesia bygget opp et sterkere helsetilbud for ungdom. Målet er å styrke unges tilgang til tjenester og informasjon om sin seksuelle og reproduktive helse.

I Sulawesi i Indonesia satses det nå på unges seksuelle helsetilbud. Sulawesi er et stort landområde som omfatter distriktene Palu, Sigi og Donggala. Området ble rammet av jordskjelv og flom i 2018. Dette ødela store deler av infrastrukturen i området. Myndighetene og UNFPA, har derfor opprettet 8 helsestasjoner og 15 helseposter for ungdom. De kalles for YFS som står for «Youth Friendly spaces». Disse tilbyr ungdom seksuelle og reproduktive helsetjenester. Slik som prevensjon, behandling av kjønnssykdommer og rådgivning. Tilbudene blir stadig utvidet og videreutviklet. Målet er at unge i landet skal få bedre informasjon om sin seksuelle og reproduktive helse og rettigheter (SRHR). Dette skaper informerte unge som får en bedre helse.

Svært få ungdom og unge tør å benytte seg av helsetilbudene som finnes i landet. Årsaken til dette er delvis dårlig bevissthet rundt egen helse. Men også stigma og diskriminering fra samfunnet rundt. Ungdom som besøker helsestasjoner risikerer å få irettesettelse fra lokale lederskikkelser. «Dette er et vanlig rettighetspørsmål for ungdom i samfunnet vårt som vi forsøker å adressere gjennom dette programmet», sier helseoffiseren Nur Arifina Vivinia fra UNFPA Youth.

Utdanning av helsearbeidere

En del av satsningen innebærer å utdanne helsepersonell. De læres opp i hvordan  tilby ungdom gode helsetjenester i SRHR. Det langsiktige målet er å videreføre programmet i hele landet for å gi all ungdom en god helsetjeneste. Denne planen er et samarbeid mellom helsedepartementet, UNFPA og lokale helsestasjoner.

«Gjennom disse helsetilbudene kan ungdom få tilgang til reproduktive helsetjenester og informasjon gitt av trente helsearbeidere”, forteller Vivinia fra UNFPA Youth.

Denne kapasitetsbyggingen er viktig for å bedre unges seksuelle og reproduktive helse. Samt å forhindre stigma rundt at unge oppsøker helsehjelp. Over 150 frivillige og helsearbeidere har så langt i 2020 fått opplæring i å gi rådgivning og informasjon tilpasset ungdom i Sulawesi.