27. juni 2013

Kampanjedag

Mari Kvelvane Johansen deler ut Verdens Beste Nyheter på Grensen i Oslo 9. september 2016. Foto: Ann-Therese Kildal

Mari Kvelvane Johansen deler ut Verdens Beste Nyheter på Grensen i Oslo 9. september 2016. Foto: Ann-Therese Kildal

Nyheter fra verden til Norge

Hundrevis av frivillige står klare på gatehjørner, skoler og andre steder over hele landet for å gi folk i morgenrushet en god start på dagen. Flere organisasjoner, stiftelser og private aktører har siden 2015 vært med på utdelingen i Norge.

Vil du være med?

Kampanjedagen er kun mulig å gjennomføre fordi engasjerte frivillige hvert år gjør en stor innsats for bringe nyhetene til folket. Som frivillig kan du enten være koordinator, hvor du har ansvaret for et sted hvor utdelingen foregår – eller du kan være utdeler og hjelpe til på et utdelingsted. Utover utdelingsteder på gater og offentlige steder, kan du også ha utdeling på din arbeidsplass eller på din skole. Les mer om å være frivillig her.

Neste utdeling er torsdag 21. september 2017 – vi har åpnet for påmelding som frivillig.

Inntil da kan du…

Mange jeg snakker med forteller at de ikke lenger orker å se på nyhetene, og har inntrykk av at verden stadig er på kanten av stupet. Dette er ikke sant, og jeg tror Verdens Beste Nyheter kan vise et litt annet, faktabasert bilde.

Mari Kvelvane Johansen, fra Changemaker deltok på utdelingen av Verdens Beste Nyheter 9. september.

Kampanjedagen 2016

Morgeneventen 2016 ble lagd i samarbeid med flere organisasjoner, stiftelser og næringsliv.

Kampanjedagen i tall

  • 30 byer og enda flere utdelingssteder over hele landet
  • 300 frivillige
  • 100.000 Verdens Beste Nyheter aviser
  • 21 EU-land: på 19 forskellige språk kunne man også lese gode nyheter i Europa