14. februar 2020

Kampen mot hiv/aids i India går bedre enn noensinne takket være nasjonal innsats

India er et av landene i verden som har blitt hardest rammet av aids-epidemien. Takket være myndighetenes satsing på smittevern det siste tiåret, blir stadig færre smittet av hiv. På samme tid har dødsfall relatert til hiv/aids mer enn halvert.

Organisasjonen Avert skriver at det mellom 2010 og 2017 ble meldt 27% færre tilfeller av hiv-infeksjoner. Samtidig er dødsfall relatert til hiv/aids mer enn halvert i samme tidsperiode. Dette viser en klar fremgang i kampen mot hiv/aids-epidemien.

India har en populasjon på over 1,3 milliarder mennesker, hvorav 2,1 millioner lever med hiv. Det er 37 millioner hiv-smittede i verden i dag og India er det tredje største landet rammet av epidemien. Myndighetene arbeider systematisk mot smitte gjennom et nasjonalt hiv/aids program. De har blant annet innført gratis testing for hiv og holder en rekke informasjonskampanjer. I tillegg har de forsterket sikkerheten rundt blodoverføring.

En av årsakene til smitte har vært gjennom nåler. Her har spesielt den indiske delstaten, Kerala, utmerket seg i å hindre smitte. De siste fire årene har spredning gjennom nålbruk sunket fra 9,57% til null prosent i delstaten. Myndighetene har jobbet målrettet med rusmisbrukere, som er en spesielt utsatt gruppe. Utdeling av sterile nåler og et metadonprogram for rusmisbrukere har hatt god effekt. I 2019 var det ingen nye tilfeller av spredning gjennom nålbruk i delstaten. Kerala har slik satt rekord på nasjonalt nivå og har utmerket seg som en foregangstat.

Det er likevel gjennom seksuelle aktiviteter de fleste i India blir smittet av hiv. Seksuelt samleie med klienter og partnere står bak 86% av alle smittet med hiv i landet. Høyrisikogrupper som sexarbeidere og menn som har sex med menn blir derfor prioritert i statens arbeid i kampen mot hiv og aids. De siste 3 årene har utbredelsen blant hiv sunket i begge risikogruppene takket være en strategisk innsats. Dette er positive tall for det videre arbeidet med å hindre ny smitte av hiv i India.