1. juni 2020

Kan svermer av soppmygg redusere malariaspredning?

En ny oppdagelse har blitt gjort i Kenya, den kan muligens være veien for å bekjempe malaria effektivt.

Foto: Hans / Pixabay

Foto: Hans / Pixabay

Myggnett, medisin og insektgift. De klassiske våpnene mot malaria har i mange år vært effektive for å redusere sykdommen, men i de siste årene har bekjempelsen begynt å bremse opp. Flere steder har malariamyggen blitt resistent mot gift, og selve malariaparasitten har også begynt å bli resistent overfor flere typer malariamedisin. Derfor er det bruk for nye redskaper til å kontrollere sykdommen, og kanskje er det en løsning på vei fra naturen som kan erstatte de velkjente midlene.

Forskere har nå nylig oppdaget en spesiell sopp, Microsporidia MB, som lever inni noen av malariamyggene som svermer rundt langs bredden av Victoriasjøen i Kenya. Kun fem prosent av myggene bærer med seg soppen, og soppen i seg selv gjør ingen skade mot selve myggen. Men de myggene som har soppen har den spesielle egenskapen at de ikke er i stand til å smitte mennesker med malaria. Det viser en studie fra University of Glasgow og International Centre of Insect Physiology and Ecology, som ble offentliggjort tidligere denne måneden i det vitenskapelige tidsskriftet Nature Communications.

Forskerne bak studiet mener at det gir en mulighet for å bekjempe malaria på en ny måte. I stedet for å sprøyte med insektgift eller forsøke å utrydde myggen som art gjennom genetiske metoder, kunne man kanskje spredd soppsporer i området. Hvis langt flere mygg bærer soppen i seg, ville de blitt harmløse overfor mennesker. Det er dog bruk for mye mer forskning for å finne ut om det er teknisk mulig å dyrke og spre soppen i stor skala.

Samtidig skal det undersøkes hvilke konsekvenser det kan ha for miljøet. Selv om soppen er en naturlig organisme, som allerede finnes ved Victoriasjøen, er det fortsatt uvisst hvordan økosystemet vil reagere på at den blir langt mer utbredt. Derfor er det fremdeles et stykke å gå før soppen eventuelt kan tas i bruk mot malariaproblemene. Men det er et lite håp om at den på lengre sikt kan erstatte gift og myggnett og gjøre et kenyansk myggstikk til noe som bare klør – ikke noe som gjør deg alvorlig syk.