21. september 2016

Kjønnslemlestelse redusert i Etiopia

De siste 15 årene er kjønnslemlestelse mot kvinner blitt redusert med 30-40 prosent i Etiopia. Myndighetene ønsker å utrydde problemet helt innen 2025.

Foto: Kirken nødhjelp

Foto: Kirken nødhjelp

Kvinnelig omskjæring – et inngrep som fjerner delvis eller fullstendig det ytre av kvinnelige kjønnsorganer – er forbudt, men likevel akseptert og praktisert av flere samfunnsgrupper i Etiopia. Den senere tid er det blitt lagt større vekt på å bli kvitt den skadelige praksisen, og et samarbeid mellom organisasjoner, religiøse grupper og lokale ledere har ført til en kraftig reduksjon. Til tross for at ulik metode i datainnsamlingen gjør det utfordrende å sammenligne tallene, viser en rapport fra Norad 2015  at det er rimelig å anta at reduksjonen utgjør mellom 30 og 40 prosent de siste 10–15 årene. Målet er å befri samfunnet fra skikken fullstendig, innen 2025. For å forhindre kjønnslemlestelse, er det blant annet blitt opprettet egne kontrollmekanismer som gjør det vanskelig å gjøre inngrepet i hemmelighet. Dette innebærer samarbeid mellom prester, helsepersonell, regjeringsrepresentanter og NGO-representanter. Når foreldre forbereder kjønnslemlestelse, blir det rapportert til politiet og det blir gjort tiltak for å hindre inngrepene.

Holdningsarbeid

Både lokale og internasjonale aktører har jobbet langsiktig for å endre holdninger, og problemet er blitt satt på den nasjonale dagsordenen. I Etiopia har Norge blant
annet støttet prosjektet «Strategic Partnership – fighting FGM» gjennom Kirkens Nødhjelp og Redd Barna. Programmet har gitt resultater som overgår forventningene. Som følge av økt vektlegging av problematikken, har flere etiopiske samfunns grupper uttalt at de vil avslutte praksisen. Blant annet har tre store religiøse institusjoner erklært nulltoleranse; den ortodokse tewahedo-kirken, landets katolske kirke og Evangelical Churches Fellowship of Ethiopia. I tillegg har The Ethiopian Islamic Affairs Supreme Council også fordømt praksisen.

Unge påvirkes

Arbeidet har også ført til holdningsendringer blant unge etiopere. Blant annet uttrykker flere unge menn spesifikt at de ønsker å gifte seg med en jente som ikke er omskåret. Hovedutfordringen er å nå ut til enda flere lokalsamfunn. Det er estimert at 28 millioner kvinner i Etiopia har gjennomgått kjønnlemlestelse, av en befolkning på over 90 millioner.