26. september 2016

Kvinnelige taxisjåfører kjører ut av fattigdom

Kvinner går fra å tigge på gaten til å forsørge seg selv som richshaw-sjåfører i et land der kvinner ikke alltid kan ferdes trygt.

De små taxiene for kvinner, gir jobb til sjåførene og større frihet til passasjerene. Foto: Illendil // Pixabay

De små taxiene for kvinner, gir jobb til sjåførene og større frihet til passasjerene. Foto: Illendil // Pixabay

De fleste kvinner i Pakistan har ikke mulighet til å forsørge seg selv. Det er få jobbmuligheter, og det er ofte usikkert å ferdes ute på gaten. En ny taxitjeneste kun for kvinnelige sjåfører og passasjonerer gir nå kvinner en ny inntjeningsmulighet i byen Chakwal i Punjab-provinsen.

Bali Rani pleide å tigge på gaten for å tjene penger til å forsørge seg selv og de to barna. Hun er nå blitt sjåfør i en rosa rickshaw kun for kvinner.

”Jobben gjør at jeg kan tjene penger på en anstendig måte. Nå kan jeg ta meg av barna mine og gi dem en god utdanning,” forteller Rani.

I Pakistan er kun litt mer enn hver fjerde kvinne mellom 15-64 år i jobb. 73 prosent av dem har tradisjonelle yrker innen jordbruk og fiske, og med Rickshaw-taxiene får kvinnene mulighet til å bevege seg inn på et nytt arbeidsområde.

En kamp for selvstendighet

For pakistanske kvinner handler den nye taxitjenesten likevel ikke bare om muligheten til å jobbe. Da Najm Un Nisa fikk nøklene til taxien, fikk hun mot til seg og ønsket å gjøre en forskjell:

”Jeg er fastsatt på å kjøre rickshawen og endre samfunnet, og jeg er beæret over å være en rollemodell for jentene i mitt lokalmiljø,” sier hun.

Den nye transportformen gir også flere pakistanske kvinner mulighet til å komme trygt frem til skole og arbeid.

Pakistan er vurderet som det tredje farligste stedet i verden for kvinner, ifølge Storbritannias innenriksdepartement. Særlig seksuell trakassering fra fremmede menn er et utpreget problem. Dette skaper stor usikkerhet blant kvinner, og de blir ofte avhengige av ektefeller, fedre eller brødre som kan ledsage dem i det offentlige rom for å hindre verbale eller fysiske overgrep.

Men med de rosa taxiene åpner det seg nye veier.

”Tradisjonelt har kjøring vært et tabu for kvinner i konservative områder i Pakistan,” påpeker Gauhar Iqbal, som står bak Rickshaw-prosjektet. Når det handler om likestilling mellom kvinner og menn, er Pakistan helt på bunden som nummer 144 av 145 land på World Economic Forums nyeste likestillingsbarometer.

Iqbal anslår at mindre enn fem prosent av kvinner har kjørekort i Pakistan, og hun forteller at de nye kvinnelige sjåførene er med på å bryte ned fastlåste barrierer.