26. mai 2020

Likekjønnet ekteskap blir lovlig i Costa Rica

Den 26.mai 2020 vil likekjønnet ekteskap bli lovlig i Costa Rica. Dette er en stor seier for menneskerettighetene i landet og for å forhindre diskriminering mot lhbtiq+-befolkningen.

Foto: Jose Pablo Garcia / Unsplash

Foto: Jose Pablo Garcia / Unsplash

Tilbake i januar 2018 ga den Inter-Amerikanske menneskerettsdomstolen et rådgivende vedtak til alle land i Latin-Amerika. De vedtok at alle landene burde sikre menneskerettighetene til alle lhbtiq+-personer gjennom flere tiltak. Deriblant fastslo de at likekjønnet ekteskap er en menneskerettighet som måtte implementeres. Costa Rica sin høyesterett vedtok samme år at landet er pliktig til å følge anmodningen fra menneskerettsdomstolen.

Vedtaket måtte implementeres i løpet av 18 måneder, hvis ikke ville automatisk loven for likekjønnet ekteskap gjelde. Den nåværende regjeringen har ikke gjort noen aktive vedtak verken fra eller til. Derfor vil loven tre i kraft fra 26.mai 2020. Noen få konservative representanter i Parlamentet ønsket å utsette lovendringen for å forhindre at den tredde i kraft. Men flertallet i Costa Rica sitt Parlament mente at lovendringen burde få tre i kraft for å sikre menneskerettighetene til hele landets befolkning.

Flere rettigheter sikret

De siste årene har Costa Rica gjort flere fremskritt i rettighetene til lhbtiq+-personer. De har blant annet sikret at transpersoner skal ha tilgang til hormonbehandling. Videre har de tillatt endring av navn på alle personlige identifikasjonsdokumenter. Myndighetene har også sikret at alle personer som tilhører lhbtiq+ i landet skal ha tilgang til sosial sikkerhet gjennom deres velferdsstat.

Første landet i Sentral-Amerika

Foreløpig er det kun lovlig med likekjønnet ekteskap i Colombia, Argentina og Brasil. I tillegg til at flere delstater i Mexico i praksis utfører vielser for skeive. Costa Rica vil med dette bli det andre landet som har tatt til seg vedtaket fra menneskerettsdomstolen og godtatt homofilt ekteskap. Ecuador var det første landet som godtok vedtaket og innførte lovlig homofilt ekteskap allerede i 2019.

Dermed er Costa Rica det første landet i Sentral-Amerika som tillater likekjønnet ekteskap. 26 år gamle Brandon Arias fra Costa Rica bor i hovedstaden San Jose og er selv homofil. Han har vært samboer i to år med sin kjæreste Luis Pablo. Han sier følgende om lovendringen som nå trer i kraft:

”Jeg føler en stolthet over at Costa Rica er det første landet i Sentral-Amerika som anerkjenner ekteskap mellom personer av samme kjønn. Dette representerer en seier for tusenvis av familier, når vi nå oppnår like rettigheter som resten av samfunnet. Dette bringer beskyttelse for kjærligheten og livene til hver og en av disse familiene”.

Videre forteller han at Costa Rica er kjent for å være et foregangsland når det kommer til menneskerettighetene. Derfor betyr denne lovendringen spesielt mye for alle som er skeive i landet. ”Costa Rica betaler nå en historisk gjeld til sine lhbtiq+-personer”.

Nå kan endelig Brandon, på lik linje med alle andre skeive i landet, endelig få gifte seg med sine utkårede. Til Verdens Beste Nyheter forteller han avslutningsvis at han håper å offisielt gifte seg med sin samboer i løpet av det neste året.