25. mai 2019

Nå er homofilt ekteskap lovlig på Taiwan

Taiwan ble det første asiatiske landet til å legalisere homofilt ekteskap.

Foto: Astrobobo / Pixabay

Foto: Astrobobo / Pixabay

Det taiwanske parlamentet vedtok med klart flertall fredag 17.mai å legalisere homofilt ekteskap. Den nye loven blir kalt «et stort steg mot ekte likhet» av den taiwanske presidenten Tsai Ing-wen. Loven lar homofile par på Taiwan inngå permanente partnerskap, for senere søke myndighetene om å få registrert seg som gifte. Taiwan blir dermed det første landet i Asia til å anerkjenne likekjønnet ekteskap.

En stor mengde spente demonstranter og aktivister var samlet i regnværet utenfor det taiwanske parlamentet. Det stod mellom tre ulike lovforslag, og mange demonstranter hadde på forhånd sagt at de kun ville godta regjeringens lovforslag som godt nok. Da de to andre kun hadde vage formuleringer som «same-sex family relationships» og «same-sex unions» istedenfor ekteskap. Jubelen brøt løs da det var regjerings lovforslag om ekteskap som ble den endelige loven. Dette var forøvrig den eneste av de tre som også åpnet for mulighet for begrenset adopsjonsrett.

Bakgrunn for den nye loven var at høyesterett på Taiwan 2017 slo fast at det var mot grunnloven å forskjellsbehandle homofile par. På bakgrunn av denne beslutningen ga de den folkevalgte forsamlingen 2 år på å iverksette et nytt lovforslag, med frist den 24. mai 2019. Hvis ikke det var fremmet en ny lov som omhandlet dette temaet innen fristen ville høyesterettsdommen tre i kraft uavhengig av parlamentet.