29. september 2016

Når enden er god

Neste år arrangeres det første paralympiske volleyballmesterskapet i det sørlige Afrika i Zimbabwe.

Foruten å spre idrettsglede, har sittevolleyball også vist seg effektiv i å bryte ned fordommer mot mennesker med funksjonsnedsettelser. Disiplinen inviterer mennesker både med og uten funksjonsnedsettelser og blir brukt som en arena for integrasjon. Dyre rullestoler skal ikke lenger begrense personer fra å delta i organisert aktivitet.

Workshops

– Sittevolleyball er viktig fordi det skaper en plattform hvor grupper med varierte evner, ulik alder, menn og kvinner kan komme sammen og spille et raskt og morsomt spill som inkluderer alles evner, sier Jobert Ngwenya Bulawayo, volleyballtrener på Eveline High School. Den økte interessen for den sittende varianten av volleyball, oppsto som et resultat av et samarbeid mellom Zimbabwes Volleyball- og idrettsforbund og Norges idrettsforbund. Etter flere workshops, med over 150 trenere og lærere, har sittevolleyball spredt seg til syv av ti provinser i landet. Lokale ildsjeler sørger for at grenen ikke bare holder seg i live, men utvikler seg til tross for begrensede ressurser.

En bedre hverdag

I 2006 ble FNs konvensjon om rettighetene til personer med nedsatt funksjonsevne vedtatt. Denne bevisstgjøringen er blitt videreført i FNs nye bærekraftsmål. Mennesker med funksjonsnedsettelser møter mange utfordringer i daglig livet – i Zimbabwe er enkelte isolert i sine hjem. Internasjonal anerkjennelse av deres rettigheter har derfor vært viktig for å sikre en bedre hverdag. Zimbabwe-eksempelet viser at topptunge politiske beslutninger også kan føre til resultater på lokalt nivå.