19. desember 2017

Norge setter seksualitetsundervisning på agendaen i FN

Forrige uka satte Norge seksualitetsundervisning på dagsordenen i FN ved å invitere 50 land til en konferanse om temaet. I forkant av disse møtene arrangerte organisasjonen International Planned Parenthood Federation (IPPF) en samling i Oslo for å lage anbefalinger til FN sin konferanse. Den norske organisasjonen Sex og Politikk var den lokale arrangøren og deltagere fra rundt 30 land samlet seg i Oslo for å bli enig om anbefalinger om Best Practices innenfor seksualitetsundervisningen som de så kunne presentere til FN-møtet.

Internasjonalt er utfordringene knyttet til seksualitetsundervisning mange. I mange land er det knyttet et stort sosialt stigma til temaer som prevensjon og abort. Dette gjør arbeidet i lokalsamfunn utfordrerne og den internasjonale støtten til denne typen arbeid varierer med den politiske dagsordenen. For å motvirke dette mottar IPPF internasjonal støtte fra blant annet EU og Norge. Dette betyr at mange organisasjoner får en mulighet til å jobbe i sine lokalsamfunn selv om de mangler lokal økonomisk støtte.

Lokale utfordringer og seiere

I Palestina er forholdene for seksualitetsundervisning utfordrende på grunn av den stadig skiftende politiske situasjonen. Amina Stavridis, Executive Director of Palestinian Family Planning and Protection Association kommenterer at «internasjonal støtte varierer, men at vi beveger oss i riktig retning.» På tross av mange utfordringer føler Amina Stavridis at det går fremover med arbeidet. «Vi tilbyr tjenester og folk stoler på våre tjenester og på vår organisasjon.» Videre poengterer hun at det kan være vanskelig å motivere de frivillige «jeg lærer dem å ikke se på tallene. I stedet ser vi på kvaliteten av endring fordi disse historiene om suksess er verdien av vårt arbeid».

Videre understreker Amina Stavridis verdien av et internasjonalt samarbeid for å oppnå endring. «Vi trenger deres støtte for å hjelpe oss. Vi er en lokal organisasjon og vi har ikke muligheten til å tvinge gjennom endringer. Vi skaper endringer innad i våre lokalsamfunn. Vi jobber internasjonalt for å oppnå det vi allerede har blitt enige når det kommer til bærekraftsmålene».

I det indiske samfunnet kan det være vanskelig for kvinner å få tilgang til helsetjenester de har rett til på grunn av sosiale stigmaer, sier Preethi Mutta fra Family Planning Association of India som arbeider med å tilby helsetjenester til denne gruppen.  Preethi Mutta kommenterer at «Vi har framdrift fordi vi jobber med det sosiale stigmaet når det kommer til CSE (comprehensive Sexuality Education). Når vi leverer tjenester er det veldig viktig å jobbe med dette stigmaet». Videre understreker hun at «å jobbe med det sosiale stigmaet vil ta tid» men at «jeg liker å se endringen i folk sin oppfattelse av stigmaet og utdannelse, det holder meg alltid motivert».

Veien videre

Norge innsats med å sette seksualitetsundervisning på dagsordenen vil bidra til å gjøre jobben på bakken lettere og gi et økt internasjonalt fokus. Dette vil føre til at organisasjonene som jobber med seksualitetsundervisning vil få økt støtte og anerkjennelse. I dag får flere og flere mennesker tilgang til seksualitetsundervisning og flere får dermed større råderett over sin egen kropp, sitt liv og sin fremtid.