13. mars 2017

Ny måling: Kvinner vil i jobb og menn støtter opp

De fleste av verdens kvinner ønsker å ha lønnet arbeid og et flertall av menn støtter dem, viser en stor internasjonal undersøkelse.

70 prosent av verdens kvinner vil heller ha lønnet arbeid enn å gå hjemme, og 66 prosent av menn ønsker det samme for kvinnene i sine familier, viser en global spørreundersøkelse foretatt av Gallup og FNs internasjonale arbeidsorganisasjon ILO.

I undersøkelsen, som er den første av sitt slag, er 149.000 kvinner og menn i 142 land blitt spurt om de foretrekker at kvinner tar lønnet arbeid eller blir hjemme og steller for familien. Hos både kvinner og menn er det dobbelt så mange som foretrekker at kvinner har lønnet arbeid enn som mener at de bør holde seg til huslige plikter.

Ifølge Gallup, er undersøkelsen representativ for mer enn 99 prosent av verdens befolkning, og selv om tallene ikke viser regionale forskjeller, ønsker et flertall av menn i alle regioner, unntatt Nord-Afrika, at familiens kvinner har lønnet arbeid.

Kvinner bidrar ofte til familiens økonomi selv om de ikke utfører lønnet arbeid, påpeker Signe Arnfred, lektor ved Institut for Samfund og Globalisering ved Roskilde Universitet, og forsker i kjønn og utvikling.

“I mange land i verden bidrar kvinner i høy grad til at familien går rundt, for eksempel ved å arbeide med familiens jordbruk. Ettersom pengeøkonomi blir viktigere og viktigere blir det også essensielt for både kvinner og menn at kvinnene også tjener penger. Det har også betydning med tanke på likestilling.»

Undersøkelsen konkluderer med at holdningene blant kvinner og menn langt på vei går hånd i hånd. På verdensplan svarer 29 prosent av kvinner at de foretrekker lønnet arbeid fremfor å gå hjemme, mens 41 prosent svarer at de foretrekker en situasjon der de både kan jobbe og ta seg av familien. 27 prosent av verdens kvinner svarer at de helst vil være hjemme.

Til sammenligning svarer 28 prosent av menn at de foretrekker at kvinnene i familien tar lønnet arbeid, mens 38 prosent helst ser at kvinner både har jobb og tid til å ta seg av familien.