15. desember 2017

Ny metode gir gull uten kvikksølvforurensing

Foto: CCBY Nate Cull / Flickr

Foto: CCBY Nate Cull / Flickr

Gullgravere i et gruveområde i Filippinenes nordlige Kalinga-provins har gått vekk fra å bruke kvikksølv i arbeidet sitt. I stedet har de begynt å bruke en annen metode som baserer seg på tyngdekraften og litt av et mineral som heter boraks. Dette fungerer som en erstatning for kvikksølvet som ble brukt i utvinningsprosessen før. Metoden er litt mer arbeidskrevende fordi gullgraveren må bruke en gammeldags vaskefat til å skille gullkornene fra steinstøvet, men til gjengjeld får man mer gull ut av samme mengde råmateriale.

Gylden gevinst

”For å bevise det, lagde jeg en konkurranse. Vi delte malm fra tjue sekker i to porsjoner. De lokale gullgraverne brukte kvikksølv, og utvant 7,5 gram gull fra sin sekk. Mitt lag brukte ikke kvikksølv, men vi fikk 22,3 gram gull,” sier Leoncio Degay Na-Oy, en tidligere gullgraver som nå trener andre i kvikksølvfri gullutvinning.

Dette prosjektet er gjennomført som et samarbeid mellom den danske organisasjonen Diálogos og den filippinske organisasjonen BAN Toxics, og det skal nå videreføres til andre land. Diálogos har nylig introdusert metoden til gullgravere i Mosambik og Uganda. Begge disse landene har en stor interesse for å bli kvikksølvfrie.

Små gullgravere med store konsekvenser

En stor del av verdens gull blir ikke utvunnet av de store gruveselskapene, men av fattige private gullgravere. Disse bruker ofte kvikksølv til å trekke gullet ut av knust sten. Etterpå blir det giftige tungmetallet sluppet ut i naturen noe som medfører mye forurensning for de menneskene og dyrene som lever i gullgruvens nærområde. Noe av kvikksølvet flyter videre til havet der det blant annet tas opp av stor fisk. Dette fører til at kvikksølvet ender opp på tallerkenen rundt om i verden, inkludert i Norge. Selv om det er få private gullgruvearbeidere så er de samlet sett verdens største kilde til kvikksølvforurensning.

For å håndtere dette problemet inngikk verdens land i august den såkalte Minamata-konvensjonen som har som mål å minimere den globale kvikksølvforurensningen. Det betyr at vi kan se fram til en fremtid med mindre kvikksølv i naturen og dermed bedre levevilkår for oss alle.