23. august 2023

På tross av tabu rundt menstruasjon: Nå er det gratis bind og tamponger på skolene i Taiwan

Skoleelever i Taiwan får tilgang til gratis menstruasjonsprodukter som bind og tamponger, når de vender tilbake fra sommerferien. Det har Taiwans utdanningsdepartement slått fast – på tross av at menstruasjon er omringet av tabu og stigmatisering.

Foto: Annika Gordon / Unsplash

Foto: Annika Gordon / Unsplash

Da taiwanske Vivi Lin fikk sin første menstruasjon, visste hun ikke hva det var. Hun er grunnlegger av organisasjonen With Red, som jobber for å bryte tabu og stigma om menstruasjon i Taiwan og å bekjempe menstruasjonsfattigdom. Det var opplevelsen av å få sin første menstruasjon som startet hennes aktivistiske arbeid. 

Det som virkelig gjorde meg nysgjerrig på dette var da jeg fortalte foreldrene mine, særlig moren min, om at jeg hadde fått min første menstruasjon. Hun prøvde å lære meg hvordan man bruker bind uten å si ordet “menstruasjon”. Den nysgjerrigheten fikk meG til å bli en menstruasjonsaktivist, fordi jeg ville forstå årsaken bak tabuet. 

Hun forteller at menstruasjon generelt er forbundet med stigmatisering i Taiwan. Men likevel har landets utdanningsdepartement besluttet at elever på skoler i hele landet skal ha tilgang på gratis menstruasjonsprodukter som bind og tamponger. 

Det er en stor milepæl for bevegelsen vår, sier Vivi Lin over en videoforbindelse fra Skotland til Verdens Bedste Nyheder. 

Hun stiftet With Red i 2019 og har siden jobber som menstruasjonsaktivist dels i Taiwan og dels fra Skottland, hvor hun studerer på Edinburgh University. 

Ikke et perfekt tiltak 

Vivi Lin er glad for det nye tiltaket om gratis menstruasjonsprodukter på skolene i Taiwan – men hun har også kjempet for det. Hun forteller at organisasjonen nemlig har vært en pådriver til det nye initiativet.

Det opprinnelige forslaget var gratis menstruasjonsprodukter til alle, sier hun. 

I stedet endte initiativet med å omfatte gratis menstruasjonsprodukter for alle elever i det som tilsvarer grunnskolen og på ungdomsskolene. Men på universitetene er det kun for de elevene som opplever menstruasjonsfattigdom, altså studenter som ikke har råd til menstruasjonsprodukter. 

Vi synes ikke at det er perfekt, så vi prøver fremdeles å presse på for at alle kan få tilgang til menstruasjonsprodukter, uansett om de opplever fattigdom eller ikke. For noen ganger handler det jo bare bare om at man kan få menstruasjon helt plutselig, og derfor ha bruk for at det bare er på toalettene. 

Utover å gi elever tilgang til gratis menstruasjonsprodukter, blir det også laget utleveringssteder med bind og tamponger ved 10 ikke-utdanningssteder, som helsesentre, en rekke museer og biblioteker. 

Menstruasjonsfattigdom kan gå utover skolen 

Ifølge Taiwan News, et engelskspråklig nettmedie, har landets statsminister Chen Chien-jen i forbindelse med det nye initiativet uttalt at avskaffelse av menstruasjonsfattigdom er en del av å fremme likestilling. 

Ifølge FNs befolkningsfond, UNFPA, innebærer menstruasjonsfattigdom å ikke ha råd til menstruasjonsprodukter som bind og tamponger, men det handler også eksempelvis om smertestillende piller og undertøy. Menstruasjonsfattigdom finnes ikke kun i lavinntektsland, men også i rikere land. For eksempel viser en rapport fra Plan International UK, at 1 av 10 jenter i Storbritannia ikke har råd til menstruasjonsprodukter.

Menstruasjonsfattigdom kan også ha flere ringvirkninger for både utdannelse og inntekt, fordi mangel på menstruasjonsprodukter kan bety at den menstruerende ikke kan dra på skolen eller jobben. Men med det nye initiativet i Taiwan skal barn og unge altså ikke mangle tilgang til de viktige produktene.  

Vivi Lin mener at statsministeren i landet overhodet snakker om menstruasjonsfattigdom er stort. 

Jeg synes uten tvil at det er verdt å feire. Og jeg synes også det er en milepæl, fordi det betyr at beslutningstakerne er oppmerksomme på problemet, sier hun. 

Hun forteller at det var hennes organisasjon som i første omgang oversatte definisjonen på menstruasjonsfattigdom til mandarin for fire år siden. 

Det var ikke noen som trodde at menstruasjonsfattigdom eksisterte i Taiwan. Jeg tror at situasjonen er veldig lik den som menstruasjonsaktivister står overfor i resten av verden, også i de nordiske landene som Norge, Finland og Danmark, sier hun. 

Elefanten i rommet 

Vivi Lin forteller at barn og unge i Taiwan stort sett ikke blir undervist i eller lærer om menstruasjon – heller ikke på skolen, selv om det finnes undervisningsmateriale om det. Lærerne mangler ressurser og kunnskapen til å undervise om det, og noen tør rett og slett ikke å ta opp emnet fordi det er pinlig å snakke om. 

Derfor er det fremdeles et godt stykke arbeid foran Vivi Lin og organisasjonen hennes. 

Det handler ikke bare om menstruasjonsproduktene, for gratis produkter er kun det første skrittet til både å sette en stopper for menstruasjonsfattigdom og stigma rundt menstruasjon, sier hun. 

Nettopp fordi menstruasjon er tabubelagt i Taiwan, har Vivi Lin og organisasjonen hennes også stiftet et menstruasjonsmuseum midt i hovedstaden Taipei. 

Det er liksom elefanten i rommet, sier Vivi Lin om måten menstruasjon oppfattes i Taiwan. 

Museet er skapt til å peke på elefanten.