7. mars 2019

På vei mot likestillingsseier i Tunisia

Majoriteten av verdens land har innført kjønnslikestilte arveretter. Nå er det endelig Tunisia sin tur.

Likestilling mellom kvinner og menn i lovverket er på frammarsj over hele verden, og Tunisia er intet unntak. I det tunisiske parlamentet foregår det nå en debatt om endring av arveloven. I den gamle lovgivningen har nemlig kvinner kun rett på halvparten så mye arv som menn, men en ny lov skal gjøre ende på dette.

Et utkast til ny lovgivning som gir lik rett til arv uavhengig av kjønn, ble godkjent av ministerrådet i november i fjor. Utkastet er i disse dager oppe til debatt i det tunisiske parlamentet, som også må godkjenne lovutkastet. Selv om debatten er forventet å dra ut i tid, er kvinnerettsforkjemperne optimistiske.

Brutt et tabu

En av kvinnerettsaktivistene som har jobbet aktivt for lovendringen er den tunisiske advokaten Bochra Velhaj Hmida. Hun har forsvart lovforslaget med tenner og klør i mer enn et år, og har lenge vært ansiktet utad i kampen om kvinners rettigheter i Tunisia.

«Med dette lovforslaget har vi brutt et tabu. Jeg er fasinert av debatten rundt arverettigheter i det tunisiske samfunnet, sier Hmida til Jeune Afrique.»

I følge Hmida, blir arveloven diskutert av både personer som er imot og for lovforslaget. Men det finnes også mange tunisiske kvinner som ikke tør å kreve samme arveandel som menn.

«Spørsmålet om arv er roten til «den patriarkalske knuten», som den marokkanske feministen Asma Lamrabet sier. Arv er både et økonomisk og et følelsesmessig problem, og kvinners uavhengighet og sikkerhet står på spill, sier Hmida til Jeune Afrique.»

Første i Nord-Afrika

Kvinner eier i dag om lag én prosent av all verdens eiendom. Arv er en viktig måte å opparbeide seg eiendom på, og likestilte arvelover er derfor viktig for å endre denne skjeve kjønnsbalansen. I løpet av de siste 100 årene har man sett at stadig flere land har gjennomført lovendringer om kjønnslikestilte arverettigheter. I dag har kvinner og menn i flesteparten av alle verdens land lik rett på arv.

Selv om Tunisia er det eneste landet i Nord-Afrika som har vedtatt et lovforslag om kjønnslikestilt arverett, ser man stadig flere initiativer for å styrke kvinners rettigheter i Maghreb-området. Et eksempel er Marokko, hvor det i fjor høst trådde i kraft en ny lov mot vold mot kvinner. Selv om loven ble kritisert for å være mangelfull på flere områder, er den etterlengtet blant flere kvinnerettsmiljøer.