23. juni 2020

Rainbow Railroad hjelper LHBTIQ+-personer i sikkerhet

For mennesker i nasjoner hvor det å være en del av LHBTIQ+-miljøet truer både sikkerhet, frihet og liv, hjelper Rainbow Railroad med en vei ut.

Foto: Jose Pablo Garcia / Unsplash

Foto: Jose Pablo Garcia / Unsplash

Selv om mange land i dag har kommet dit at de omfavner like rettigheter og beskyttelse for LHBTIQ+-innbyggere, finnes det fortsatt de nasjonene som ikke har hatt samme utvikling.

I verden i dag er det lover som kriminaliserer intimitet med samme kjønn og diskriminerer på bakgrunn av seksuell orientering eller kjønnsidentitet, i over 70 land. I tillegg er intimitet med samme kjønn straffbart med døden, i så mye som 8 land [1].

Denne kriminaliseringen av LHBTIQ+-samfunnet putter mange mennesker i fare – og flere opplever å bli avvist av familiene sine eller bli kastet ut fra hjemmene sine, så vel som å bli forfulgt av samfunnet deres og å bli systematiske mål for politiet.

Resultatet er en virkelighet hvor LHBTIQ+-individer opplever seksuell vold og ikke får leve som sine autentiske selv, så vel som statssponsede kampanjer med mål om å fange og torturere dem.

I tillegg har de ofte ingen steder å gå, i og med at myndighetene og politiet ikke bare tolererer, men også oppfordrer til denne brutaliteten [2].

Finnes likevel håp

Rainbow Railroad eksisterer for å kunne hjelpe disse menneskene ut av overhengende fare og til et sted som er trygt, i stor likhet med hvordan Underground Railroad en gang hjalp Afroamerikanske slaver til frihet [3].

I en tid hvor det er flere fordrevne enn noen gang før, er de med tilknytning til LHBTIQ+-miljøet unikt sårbare på grunn av systematisk, statsaktivert homofobi og transfobi – faktorer som enten fortrenger dem i sitt eget land, eller forhindrer dem i å kunne slippe unna fare.

Men som et resultat av Rainbow Railroad, vil flere LHBTIQ+-individer få tilgang til et liv uten forfølgelse, statsaktivert vold eller mord, basert på deres seksuelle orientering, kjønnsidentitet eller selvuttrykk, og en sentral del av dette vil være LHBTIQ+-migranter.

Siden grunnleggelsen i 2006, har Rainbow Railroad hjulpet over 800 mennesker med å finne sikkerhet, og slippe unna deres undertrykkende myndigheter [4].

Denne ideelle organisasjonen legger til rette for både evakuering, transport og reetablering, og har i løpet av de siste 5 årene, klart å hjelpe nesten 500 mennesker med dette. Og selv om de ikke har gått ut med noen statistikk for 2019 enda, klarte de i 2018 å redde 198 mennesker.

Situasjonen for LHBTIQ+-personer er fortsatt alvorlig i mange land og selv om mange opplever diskriminering i hverdagen, viser organisasjoner som Rainbow Railroad at det finnes håp. De fungerer som en hjelpende hånd ut av en vanskelig og farlig situasjon, og gjør at enda flere får hjelp til å kunne leve både i frihet og som seg selv.