30. januar 2020

Sierra Leone tvunget til å fjerne forbudet mot gravide jenters skolegang

Tenåringsgraviditet er svært utbredt i Sierra Leone, og siden 2015 har gravide kvinner blitt nektet skolegang. Dette skal nå endres på.

Foto: Annie Spratt, Unsplash

Foto: Annie Spratt, Unsplash

Republikken Sierra Leone vest i Afrika har lenge opplevd store problemer med tenåringsgraviditet, hvor rundt 30% av jenter er gravide, og hele 40% er gift innen fylte 18 år. Dette problemet, kombinert med ebolaens herjinger i landet fra 2014 til 2016 hvor hele 14 000 mennesker ble rammet, gjorde at flere tusen jenter måtte forsørge seg selv. Mange av jentene som ble overlatt til seg selv ble utsatt for seksuelle overgrep, som igjen førte til en økning av graviditet i landet.

Når skolene i landet åpnet etter at ebola-viruset kom under kontroll, forbød landets myndigheter gravide jenter å møte opp i skoletimene og ta eksamen, med den begrunnelse at de ville beskytte de andre elevene på skolene. De ble satt opp alternative skoletilbud for de gravide jentene, men dette ble sterkt nedprioritert og ble sett på som et begrenset tilbud.

Nå har imidlertid en regional domstol i Nigeria kommet fram til at forbudet som trådte i kraft i 2015 er diskriminerende og brudd på menneskerettighetene. De vestafrikanske staters økonomiske fellesskap (Ecowas) har beordret Sierra Leone til å etablere nasjonale programmer som skal hjelpe gravide jenter tilbake på skolebenken. I tillegg sier dommen fra Ecowas at myndighetene i Sierra Leone skal implementere seksualundervisning i skolen for å få ned tenåringsgraviditeten i landet.