22. januar 2024

Snart kan foreldrepermisjonen deles likt i Sør-Afrika

Som det første landet i Afrika innfører Sør-Afrika foreldrepermisjon som fritt kan deles mellom mor og far. Det betyr samtidig at fedre, medmødre og adoptivforeldre kan få mer enn bare 10 dager permisjon.

Foto: Noel Blck / Pexels

Foto: Noel Blck / Pexels

Nybakte foreldre i Sør-Afrika skal fra nå av kunne dele foreldrepermisjonen.

Sør-Afrika er nemlig det første landet i Afrika som innfører permisjon som fritt kan deles mellom foreldrene.

Inntil nå har fire måneder permisjon vært tildelt moren og bare 10 dager til partneren. Fra nå av kan foreldreparet dele de fire månedene som de ønsker.

I resten av Afrika har fedrene enten mindre enn tre ukers øremerket foreldrepermisjon, eller ikke noe i det hele tatt.

De nye permisjonsreglene kommer etter en avgjørelse tatt av høyesterett i den sørafrikanske byen Johannesburg, som også har slått fast at adoptivforeldre har rett til fire måneders delt foreldrepermisjon.

Det hever terskelen for foreldrepermisjon på en god måte, sier Wessel van den Berg fra likestillingsorganisasjonen Equimondo til den britiske avisen The Guardian

Jeg er glad for at lovverket vårt kommer til å være mer i tråd med våre verdier.

Til gjengjeld har de nye permisjonsreglene fått kritikk for å gjøre tiden etter fødselen vanskeligere for kvinnen.

Ifølge den internasjonale arbeidsorganisasjonen ILO bør mammapermisjonen være på minimum 4 uker og anbefales å være minst 18 uker lang. Disse standardene møter Sør-Afrika altså hverken med de gamle eller nye reglene.

Retten la til grunn, at de eksisterende permisjonsreglene var diskriminerende både for menn, og for ikke-biologiske foreldre til barna.

Ifølge World Economic Forum har Sør-Afrika to år til å implementere de nye reglene.

En likere fordeling av foreldrepermisjon mellom foreldrene har også vært på agendaen i EU. I den forbindelse ble de nye reglene i Danmark iverksatt i august forrige år. Dette betyr blant annet at det nå er 13 uker permisjon til hver forelder, som de fritt kan dele mellom seg.