27. september 2016

Sommerøya

Overskyet himmel stoppet ikke kampanjegruppeleder, Mikael Østhus Schärer (fra venstre), Hien-Minh Van Tran og Victoria Finstad fra å spre god stemning på Sommerøya. Foto: Morteza Masuleh

Overskyet himmel stoppet ikke kampanjegruppeleder, Mikael Østhus Schärer (fra venstre), Hien-Minh Van Tran og Victoria Finstad fra å spre god stemning på Sommerøya. Foto: Morteza Masuleh

Verdens Beste Nyheters ble invitert til å stå på stand under Sommerøya 19.-21. august, for å spre kunnskap om fremskrittene i verden og bærekraftsmålene til festivaldeltagerne gjennom underholdende og interaktive aktiviteter.

Frivillige delte ut avis med gode nyheter til glade festivaldeltagere og utfordret festivaldeltagerne til å bryne seg på en quiz om internasjonal utvikling. Leder for kampanjegruppa i Verdens Beste Nyheter, Mikael Østhus Schärer, som stod på stand, fortalte om sitt engasjement for Verdens Beste Nyheter.

– Det som er gøy med Verdens Beste Nyheter, er at kampanjen gir rom for å tenke nytt og kreativt rundt aktiviteter som engasjerer på stand.

For å nå bærekraftsmålene innen 2030 er det essensielt at alle, også festivaldeltagere, har kjennskap til målene. Sommerøya er en årlig festival som rommer konserter med artister innen sjangrene house, techno og elektronika. Programmet inkluderer og utstilling av urban og moderne kunst. I tillegg hadde festivalen standplasser tilgjengelig for ideelle organisasjoner og prosjekter.

Det som er gøy med Verdens Beste Nyheter, er at kampanjen gir rom for å tenke nytt og kreativt rundt aktiviteter som engasjerer på stand.

Kampanjegruppeleder, Mikael Østhus Schärer.

#VerdensBesteNyheter

Mange festivaldeltagere stoppet ved fotoveggen for å ta bilder til sosiale medier. Sjekk ut #verdensbestenyheter på Instagram for flere bilder fra kampanjen.