14. juni 2019

Sør-Korea avskaffer abortforbud etter 66 år

Et stort framskritt for sørkoreanske kvinner og jenter, og for den internasjonale kampen for lovlig abort.

Et 66 år langt sørkoreansk abortforbud ble 11.april i år dømt grunnlovsstridig av landets konstitusjonsdomstol. «Dagens avgjørelse ble fattet fordi utallige kvinner har kjempet ustanselig og over mange år for deres rettigheter. Vi fortjener verdens oppmerksomhet, og vi fortjener deres anerkjennelse» sa aktivist Bae Bok-ju utenfor domstolen etter at kunngjøring var gitt, skriver The Guardian.

66 år med abortforbud


Sør-Korea er at av flere asiatiske land hvor abortlovene er underlagt strenge reguleringer. Blant landene som fortsatt praktiserer strenge abortlover finner vi Filippinene, Laos og Bangladesh, hvor spesielt religiøs opposisjon til friere abortlover har stått sterkt. Sør-Korea har vært et av få utviklede land med svært restriktive abortlover, og inntil nå har landet vært et av kun fem OECD-land som ikke har tillatt abort.

Under artikkel 269 og 270 i den sørkoreanske straffeloven har kvinners rett til abort vært strengt regulert. For kvinner som skal ha gjennomført aborter kunne straffen være opp mot et år i fengsel eller dyre bøter, mens legene som gjennomførte aborter kunne straffes med fengselsstraffer på inntil to år. Unntakene har vært få. Aborter ble kun tillatt i tilfeller av incest eller voldtekt, dersom barnet kunne bli født med alvorlige misdannelser, eller dersom mors helse eller liv trues. En undersøkelse fra 2018 gjennomført av Korean Women’s Development Institute viste at kun 1% av sørkoreanske kvinner som ønsket en abort var kvalifisert til dette på lovlig grunnlag.

Til tross for det strenge forbudet har sørkoreanske kvinner fortsatt gjennomført aborter. I 2017 estimerte Korea Institute for Health and Social Affairs at 50 000 aborter var blitt gjennomført i løpet av året. Av disse førte 62 til tiltale, hvor 13 ble straffet. Slike ulovlige aborter er ofte svært dyre, særlig på grunnlag av at ingen forsikringsselskaper dekker inngrepene. Ifølge en studie gjennomført av Korea Institute for Health and Social Affairs har økonomiske og sosiale utfordringer stått sentralt for de kvinnene som fortsatt har valgt å gjennomføre en abort, hvor en stor andel er usikre på hvordan de skal kunne fortsette arbeid eller skole i lys av et svangerskap. Det er dermed et klart håp om at en mer åpen abortlov vil kunne motvirke det sosiale stigmaet og kriminaliseringen knyttet til aborter.

Nye undersøkelser viser at sørkoreanerne har blitt stadig mer positive til å oppheve forbudet. En undersøkelse gjennomført av Gallup Korea viste at mens 78% av sørkoreanerne anså abort som mord i 1994, hadde tallet sunket til 45% i 2019. Likevel, to måneder etter avskaffelsesavgjørelsen er det fortsatt stor splittelse ovenfor abortspørsmålet.

-Abortforbudet er grunnlovsstridig

Etter sørkoreansk lov måtte to tredjedeler av dommerne i konstitusjonsdomstolen stemme for avgjørelsen. Saken hadde allerede vært oppe for domstolen i 2012, etter at en jordmor ble tiltalt for å ha gjennomført ulovlige aborter. Men en 4-4 avstemning førte da til at klagen ikke kom gjennom. Den gang sto det niende setet i domstolen tomt. I 2017 ga derimot en tiltalt fødselslege en ny klage til domstolen – selv er han tiltalt for å ha gjennomført 69 ulovlige aborter. Det var denne klagen domstolen stemte over på torsdag, hvor stemmegivningen var i avskaffelsens favør. Totalt stemte 7 av de 9 dommerne mot forbudet. «Jeg tror at denne avgjørelsen vil frigjøre kvinner fra deres lenker» uttalte fødselslegens advokat til Reuters i etterkant av avstemningen.

Da konstitusjonsdomstolen kom til enighet om å oppheve abortforbudet var dette på grunnlag av en juridisk oppfattelse av forbudet som grunnlovsstridig. Ifølge rettsavgjørelsen kom dommerne frem til at forbudet er i strid mot de grunnleggende rettighetene til gravide kvinner, ved at forbudet i praksis påtvinger graviditet og fødsel. Spesielt la retten vekt på at et embryo er avhengig av kvinnens kropp for overlevelse, og at dets rettigheter ikke kan skilles ut som et selvstendig individ. Til tross for at retten understreket statens ansvar overfor fosterets rettigheter til liv, fant domstolen en klar ubalanse mellom kvinners rettigheter til selvbestemmelse i henhold til fosterets juridiske overlegenhet til beskyttelse.

Enda ikke helt i mål


Det gjenstår fortsatt mye arbeid før Sør-Korea kan fremstille sin nye abortlov. Neste steg i arbeidet mot abortforbudet vil være den kommende utredningen i den sørkoreanske nasjonalforsamlingen. Her vil detaljene rundt de lovgivende endringene utarbeides.

Likevel, skulle ikke nasjonalforsamlingen endre loven innen utgangen av 2020, har konstitusjonsdomstolens avgjørelse kunngjort at abortforbudet vil oppheves ved inngangen til 2021.

 

Kilder

BBC:
https://www.bbc.com/news/world-asia-47890065

Gallup Korea:
http://www.gallup.co.kr/gallupdb/reportContent.asp?seqNo=1002

Korea Times:
https://www.koreatimes.co.kr/www/nation/2019/02/119_263789.html

Reuters:
https://www.reuters.com/article/us-southkorea-abortion/south-korea-court-strikes-down-abortion-law-in-landmark-ruling-idUSKCN1RN0H9

The Guardian:
https://www.theguardian.com/world/2019/apr/11/south-korean-court-rules-abortion-ban-must-be-lifted

The United Nations: https://www.un.org/en/development/desa
/population/publications/pdf/policy/
AbortionPoliciesReproductiveHealth.pdf

The Washington Post:
https://www.washingtonpost.com/world/asia_pacific/south-korean-court-sets-up-likely-easing-of-abortion-ban/2019/04/11/009d8c12-5c22-11e9-98d4-844088d135f2_story.html?noredirect=on&utm_term=.532b09857aea