6. februar 2024

Stumper sigarettene verden over

Færre mennesker tar seg en røyk. I 150 land faller andelen som bruker tobakk, og i bare seks land øker den.

Flere og flere land bruker forskjellige metoder for å få slutt på røyking. Det funker. Foto: James Abbott CCBY

Flere og flere land bruker forskjellige metoder for å få slutt på røyking. Det funker. Foto: James Abbott CCBY

Andelen røykere i verden faller. Det er et kjempestort fremskritt, sier Verdens helseorganisasjon WHO, som har undersøkt verdensbefolkningens røykevaner.  

På bare 22 år har andelen av folk over 15 år, som bruker tobakk, falt med mer enn en tredjedel (selv om vi her skriver om røykere, dekker tallene all bruk av tobakk, altså ikke bare sigaretter, cerutter og sigarer, men også snus og tyggetobakk, vannpiper, indiske bidis, indonesiske kreteks og andre lokale røykealternativer – men ikke e-sigaretter, nikotinposer og andre nikotinprodukter uten tobakk).

En røykeepidemi

Det går altså fremover mot tobakksepidemien, som WHO kaller det. 

Det er nok ikke noen overraskelse for de fleste at sigaretter er helseskadelige, men for ordens skyld: Røyking øker risikoen for tre-fire håndfuller krefttyper (og står for en fjerdedel av alle krefttilfeller) og også blant annet hjertesykdommer, blodpropp, diabetes, kols, lungebetennelse, astma, blindhet, grå stær, leddgikt og nedsatt fertilitet. 

I alt koster tobakk syv millioner liv årlig, og ytterligere 1,3 millioner dødsfall blant ikke-røykere fra passiv røyking.

Det er omtrent tre ganger så mange dødsfall som fra de store sykdommene tuberkulose, malaria og hiv/aids – til sammen. 

Større fart

WHO sin store undersøkelse dekker 165 land, som til sammen er hjem for 97 prosent av verdens befolkning. I 29 land er det ikke tilstrekkelig med data til å vurdere om det blir langt flere eller færre sigaretter over disken, men i de fleste land er utviklingen klar: Færre og færre tar seg en røyk. Bare i Kongo, Egypt, Indonesia, Jordan, Oman og Moldova øker andelen røykere, mens bruken av tobakk går tilbake i 150 land.

Det skyldes særlig at flere og flere land bruker antirøykingsverktøyer. 

“I 2008 var kun fem prosent av verdens befolkning omfattet av en solid antirøykingslovgivning, men i dag gjelder det en fjerdedel av mennesker i verden. De landene som ennå ikke har gjort det burde forby røyking i alle offentlige, innendørs steder, på arbeidsplasser og offentlig transport,” skrev Tedros Ghebreyesus, generalsekretæren i WHO i fjor i en analyse av verdens innsats mot røyking. 

Og det er en kraftig økning i antall land som bruker en eller flere metoder for å bli røykfrie, fra forbud mot røyk i for eksempel vertshus, høyere avgifter, tilskudd til røykestopp, forbud mot tobakksreklamer og så videre. 

Likevel går innsatsen mot røyking for langsomt. WHO har nemlig et mål om at andelen røykere skulle falle med 30 prosent mellom 2010 og 2025, men de regner med at det bare vil falle med 25 prosent.

“De to forrige tiårene har gitt oss verdifull kunnskap for å gjøre noe med denne helsetrusselen – vi må gjøre noe nå for å redde liv og stoppe utbredelsen av den dødelige vanen”, skriver Ghebreyesus.

10 prosent

av tenåringer over hele verden mellom 13 og 15 år bruker tobakk, anslår WHO. Det er omtrent dobbelt så mange gutter som jenter i aldersgruppen som røyker.

Hvert år dør rundt 16 000 dansker på grunn av røyking