22. juli 2020

Ungarn setter nye klimamål

Tross politisk uenighet, har Ungarn lykkes i å sette nye klimamål. Men det skal skje på en helt annen måte enn i Norge. Vindmøller er ikke velkomne.

En del av Ungarns jernbanenett kjører allerede på strøm. Foto: AndyLeungHK / Pixabay

En del av Ungarns jernbanenett kjører allerede på strøm. Foto: AndyLeungHK / Pixabay

I 2050 vil Ungarn være CO2-nøytralt. Det fremgår av en ny lov som har blitt vedtatt i landets parlament. Denne nye ambisjonen kommer i forlengelse av den allerede vedtatte planen om at landet skal redusere utslippene sine med 40 prosent innen 2030.

Den endelig vedtatte loven ble derimot svakere enn lovforslaget som opposisjonen hadde lagt frem. Her var der snakk om at ambisjonen for 2030 også skulle heves og ordet ”klimanødsituasjon” endte også med å bli tatt ut av loven. Det skriver klimanyhetsmediet Climate Change News.

Satser på atomkraft

Ungarn har derimot valgt en helt annen vei mot å bli klimanøytrale enn mange andre land. Landet vedtok i 2016 en lov som kun tillater vindmøller hvis det er minst 12 kilometer til nærmeste hus, skriver Daily News Hungary. I praksis betyr det at vindmøller er så godt som forbudt i landet. I stedet vil Ungarn satse på atomkraft som skal leveres av Russland.

Nesten samtidig med at loven ble vedtatt, utstedte Ungarn også grønne obligasjoner for 1,5 milliarder euro. Disse skal brukes til offentlig transport. Spørsmålet er nå i hvor stor grad disse pengene reelt vil gå til å gjøre Ungarn grønnere.

Landet sliter ifølge Transparency International med en del korrupsjon og sees på som udemokratisk av NGO’en Freedom House, som overvåker landenes politiske utvikling. I mai i år nedgraderte organisasjonen deres vurdering av Ungarn, slik at landet nå ikke lengere regnes som et demokrati.

Flere tog skal kjøre på strøm

Den norske, grønne tenketanken Cicero har derimot vurdert Ungarns grønne obligasjoner som ”medium grønne”. Dette tyder blant annet på fornuftig håndtering og gjennomsiktighet i form av uavhengig rapportering av prosjekter.

Cicero mener også at prosjektet grunnleggende gir mening i den helhetlige klimainnsatsen. Godt en femtedel av Ungarns utslipp kommer fra transportsektoren, så tenketanken mener at det virker fornuftig at 90 prosent av pengene fra de grønne obligasjonene skal gå til å understøtte grønn transport, og heriblant en fjerdedel til å elektrifisere mer av jernbanenettet. Cicero mener derimot også at ambisjonene burde være høyere, slik  at hele togdriften kunne gjøres elektrisk.