9. januar 2017

Unge stopper barneekteskap i Bangladesh

I Bangladesh tar unge opp kampen mot barneekteskap gjennom frivillige grupper som går i dialog med foreldre og avbryter bryllupsseremonier.

Foto: ASaber91 / Flickr

Foto: ASaber91 / Flickr

I hovedstaden i Bangladesh, Dhaka, har unge tatt opp kampen mot barneekteskap. Dette har de gjort gjennom å starte frivillige grupper som griper inn for å forhindre barnebryllup i lokalområdene. [/meta

I to av Dhakas slumkvartaler, Shyampur og Citypolli, har gruppene, også kjent som “Wedding Busters”, vært med på å redusere andelen gjennomførte barneekteskap fra 70 prosent til 20 prosent på fire år.

Gruppene samles når det planlegges barnebryllup i lokalområdene deres. I første omgang besøker gruppene foreldrene til bruden for å diskutere temaet og opplyse om de negative følgene av barneekteskap. Dersom de ikke lykkes, dukker de unge frivillige opp under bryllupsseremoniene sammen med familie og venner for å vise hva de synes om ekteskapet til brudgommen og brudeparets foreldre.

“Hvis ikke den preventive dialogen og opplysningen virker, forsøker de med et fredelig press under seremoniene, som kan være med på å få foreldre eller brudgommen til å skifte mening. I siste instans truer man med å involvere de lokale myndighetene for å få stanset de ulovlige bryllupene,” forklarer Maja Kaalund Bygvrå, koordinator i Plan International, som holder kurs for de frivillige gruppene, der de får kunnskap og verktøy til kampanjene.»

Barnebruder i Bangladesh

  • I Bangladesh blir rundt 52 prosent av jenter gift før de er 18 år, selv om barneekteskap er forbudt ved lov.
  • Barneekteskap fører ofte til tidlige graviditeter og har en rekke skadelige følger for de gifte jentenes helse og utvikling, blant annet økt risiko for seksuelle overgrep, hiv-smitte og  fører ofte til tidlige graviditeter. I tillegg har det en rekke skadelige konsekvenser for jentenes utvikling, blant annet økt risiko for seksuelle overgrep, hiv-smitte og dårligere tilgang til utdanning og arbeid.