28. november 2016

Verdens første malariavaksine er på vei

For første gang er en vaksine mot den myggbårne sykdommen malaria klar til å bli testet i den virkelige verden.

Verdens første malariavaksine forventes å se dagens lys i 2018, hvor et pilotprojekt skal teste den delvis effektive vaksinen i utvalgte land i sørlige Afrika.

Ifølge Verdens helseorganisasjon (WHO) er den nye vaksinen en milepæl i kampen mot den myggbårne sykdommen som årlig koster mer enn 400.000 mennesker livet. 90 prosent av dødsfallene skjer i Afrika sør for Sahara.

“Selv om verden er kommet langt i kampen mot malaria, vil en effektiv vaksine utgjøre et betydelig bidrag til å utrydde sykdommen. Dette gjelder særlig i afrikanske land, hvor sykdommen er mest utbredt. I takt med at sykdommen utvikler resistens mot eksisterende medisin, er det avgjørende å utvikle nye metoder i nærmeste fremtid for å unngå å miste effekten av fremskrittene,” forteller Flemming Konradsen, professor i Global Helse ved Institutt for Folkehelsevitenskap, Københavns Universitet.

Pilotprosjektet er den fjerde og siste fasen i utviklingen av den såkalte Mosquirix-vaksinen, som har vist seg delvis effektiv i forebyggingen av malaria hos småbarn, som er den mest utsatte gruppen for sykdommen.

Kliniske forsøk viser at vaksinen virker mest effektivt når den gis fire ganger, og at den fjerde vaksinasjonen er spesielt avgjørende for å sikre størst mulig effekt. Hos barn i alderen seks til 14 uker, har vaksinen vist seg effektiv hos 27 prosent, mens suksessraten hos eldre barn, i alderen fem til 17 måneder, er 31.5 prosent.

Ifølge WHO skal det kommende pilotprojektet demonstrere vaksinens virkning ved bruk i større skala. Dette inkluderer langtidsvirkning på flere pasienter, både med hensyn til effekt og bivirkninger, og hvordan de nødvendige fire vaksinasjonene i praksis kan administreres.

«Denne vaksinen mot malaria, kan ikke stå alene uten andre forebyggende tiltak, men det kan bli et viktig supplement til innsatsen, og er ikke minst en viktig byggestein på vei mot nye og bedre vaksiner i fremtiden. Det gir et også et push i riktig retning til forskningen på området at det kommer en vaksine på markedet,» forklarer Flemming Konradsen.

Globalt er antallet dødsfall som følge av malaria falt med 48 prosent siden år 2000. For barn under fem år er dødsfallene mer enn halvert.

Den positive utviklingen skyldes blant annet at flere mennesker har kunnskap om sykdommen, har bedre boforhold, benytter seg av impregnerte myggnett og har tilgang til forebyggende bruk av malariamedisin. Utover dette  sikrer nye og billigere metoder at flere mennesker blir diagnostisert tidligere og derfor får raskere behandling.

Mindre malaria

  • De siste 15 årene er antallet årlige malariarelaterte dødsfall nesten halvert internasjonalt, fra 839.000 i 2000 til 438.000 i 2015.
  • Den globale innsatsen mot sykdommen har forhindret 1,2 milliarder tilfeller av malaria og 6,2 millioner dødsfall siden 2001.
  • Malariamyggen er en viktig dødsårsak i afrikanske land. 90 prosent av alle malariarelaterte dødsfall finner sted i Afrika sør for Sahara, hvor 270 millioner mennesker fremdeles ikke har tilgang til forebyggende midler mot sykdommen.

Om vaksinen

  • Malariavaksinen Mosquirox er utviklet av legemiddelselskapet GlaxoSmithKline i samarbeid med den internasjonale organisasjonen PATH Malaria Vaccine Initiative.
  • Prosjektet har blant annet mottatt støtte fra Bill and Melinda Gates Foundation.
  • GlaxoSmithKline har garantert at vaksinen skal være økonomisk tilgjengelig for mennesker i lavinntektsland. Selskapet planlegger derfor å selge den til til en pris som ligger omtrent fem prosent over produksjonskostnadene. I følge selskapet vil overskuddet gå uavkortet til forskning og utvikling av den neste generasjonen malaria-vaksiner og medisin mot andre tropiske sykdommer.

Les mer om vaksinen hos WHO og Malariavaccine.org