11. mai 2023

Verdens land med historisk enighet om “tap og skade”-fond for klimaødeleggelser i utviklingsland

Etter mange år med klimaforhandlinger kom endelig avtalen om et eget fond for tap og skade i havn. Dette kan være et viktig vendepunkt for å anerkjenne klimakrisens urettferdige konsekvenser.

Foto: Natur og ungdom / Rasmus Berg (CC BY-ND 2.0)

Foto: Natur og ungdom / Rasmus Berg (CC BY-ND 2.0)

Tap og skade, ofte definert som de negative konsekvensene av klimaendringene vi ikke har klart å unngå gjennom utslippskutt og tilpasning, har vært et av de mest betente temaene i FNs klimaforhandlinger i en årrekke. Det er fordi disse forhandlingene går rett til kjernen av hvem som har ansvar for at klimaendringene er et faktum i utgangspunktet, og hvem som skal betale for ødeleggelsene klimaendringene fører med seg. 

Flere av landene som har kjent på konsekvensene av klimaendringene, og organisasjonene som jobber for deres sak, har siden opprettelsen av Klimakonvensjonen (UNFCCC) i 1992 pekt på viktigheten av å anerkjenne skjevheten i ansvaret for klimaendringene, og hvem det går hardest utover – nemlig de som har minst fra før. Denne skjevheten er også noe FNs klimapanel (IPCC) har pekt på i sine rapporter og vært tema for klimaforhandlinger i en årrekke – hvem har ansvar for endringene og hvem skal ta regningen? 

På COP27 kom det store gjennombruddet: Verdens land ble enige om å opprette et eget fond for tap og skade som konsekvenser av klimaendringer. 

Den største internasjonale paraply-sivilsamfunnsorganisasjonen Climate Action Network (CAN) feirer vedtaket: 

Med opprettelsen av et nytt “tap og skade”-fond, sender COP27 en beskjed til forurensere om at de ikke lenger kan gå skyldfri med sine klimaødeleggelser. Fra nå av vil de måtte betale for ødeleggelsene som gjør de ansvarlige for at mennesker opplever stormer, ødeleggende oversvømmelser og havnivåstigning. Land må jobbe sammen for å sikre at det nye fondet kan bli et verktøy som virker for de mest sårbare menneskene og samfunnene som står ovenfor klimakrisen, uttalte  Harjeet Singh, leder for global politisk strategi i Climate Action Network International.

Et steg mot klimarettferdighet

Det er fremdeles store uenigheter blant verdens land om hvem som skal betale til fondet, hvordan dette skal skje og hvem som skal motta penger. Dette er spørsmål som gjennom det neste året skal undersøkes av en overgangskomité som skal komme med anbefalinger til COP28 i Dubai i desember 2023. 

FNs generalsekretær, Antonio Guterres, påpeker at vedtaket er “et steg mot klimarettferdighet”.

– Det er tydelig at dette ikke vil være nok, men det er et nødvendig politisk signal om å gjenoppbygge ødelagt tillit, sa han i sluttminuttene av klimakonferansen i Egypt.