22. mars 2022

Vold mot barn forbudt i Somaliland – et av flere fremskritt for likestillingen det siste året

På tross av pandemien ser man fremskritt for kvinner flere steder i verden. I anledning kvinnedagen løfter vi frem noen av de viktigste tingene som har skjedd.

Somaliland innførte i år loven Children`s Act, den skal beskytte barn mot all vold og diskriminering. Foto: Plan International / Matthew Kisa

Somaliland innførte i år loven Children`s Act, den skal beskytte barn mot all vold og diskriminering. Foto: Plan International / Matthew Kisa

1.februar i år ble det innført en lov i Somaliland som beskytter barn mot all vold og diskriminering. Loven inkluderer blant annet beskyttelse mot kjønnslemlestelse av jenter.

–   Dette skjer i en del av verden hvor omtrent alle jenter utsettes for kjønnslemlestelse. Det er ikke det at denne loven gjør slutt på den voldelige praksisen umiddelbart, men det er et viktig verktøy i verktøykassa for å få slutt på dette, sier Kari Helene Partapuoli, generalsekretær i Plan International Norge til Verdens Beste Nyheter.

 Arbeider mot barneekteskap

I 2021 ble det samlet inn 243 millioner kroner under TV-aksjonen til Plans arbeid mot barneekteskap. Partapuoli forteller at disse midlene er kjempeviktig for å kunne jobbe systematisk de neste årene, uten å måtte forholde seg til hvordan de politiske vindene blåser.

–  Tenåringsjenter for eksempel, har en tendens til å falle mellom to stoler, til verken å bli regnet som barn eller voksne kvinner. Med disse midlene kan vi forsterke arbeidet rettet mot denne gruppen. Vi vil styrke jentene med alt fra seksualundervisning til påvirkningsarbeid rettet mot lokale myndigheter. Et av stedene vi jobber er Malawi. Her er barneekteskap forbudt, men dette etterleves ikke i praksis, forklarer Partapuoli.

Fremskritt og tilbakesteg

Både i Filippinene og i Den dominikanske republikk har barneekteskap blitt forbudt det siste året, og i Pakistan ble det innført forbud mot fysisk vold mot barn. I Colombia er abort nå lovlig. I Ecuador og i Den demokratiske republikken Kongo kan man få utført abort hvis graviditeten skyldtes voldtekt. Vi spør Partapuoli hvordan det går med arbeidet for kvinners rettigheter globalt.

– Pandemien har vært et tilbakeslag innen likestillingen. I Somaliland for eksempel har antallet kjønnslemlestelser økt i denne perioden. Endringene skjer for sakte innenfor politikken og økonomien, og teknologisk går det faktisk tilbake. Med den farten vi ser nå vil ingen av oss få oppleve en likestilt verden. Når det er sagt går det an å bidra i en positiv retning. Mange ønsker endring, ikke minst ungdommer, og det er mange som jobber for mer inkludering og likestilling i sine lokalmiljøer, forteller Partapuoli.

Har flere tanker i hodet på en gang

Partapuoli påpeker at arbeidet ikke går av seg selv. Hun sier at likestillingen utviklet seg i riktig retning før pandemien, og selv om vi har sett et tilbakeslag nå, er det mulig å få til store endringer. Så lenge man tror på det selv, er det mulig, selv innen tilsynelatende fastlåste situasjoner, hevder hun.

–  Men det er ingenting som skjer av seg selv og vi kan ikke akseptere tempoet i utviklingen, sier Partapuoli.

Partapuoli peker på at selv når det utfolder seg en humanitær krise i Europa, er det viktig å ha mer enn to tanker i hodet på en gang. Hun sier at det er mer enn hundre underfinansierte kriser som Plan arbeider med, og at det er viktig å holde fokus selv når noen kriser inntreffer nærmere enn andre. Nettopp derfor trekker hun frem midlene de har fått fra TV-aksjonen som en gledelig nyhet som kan gjøre det mulig for Plan å jobbe systematisk fremover.

Første kvinnelig toppsjef i WTO

I fjor fikk Verdens handelsorganisasjon (WTO) sin første kvinnelige toppsjef. Ngozi Okonjo-Iweala fra Nigeria har brukt sitt første år i WTOs sjefsstol til å kjempe for mer en rettferdig fordeling av vaksiner, og på å forsvare de svakest stilte i overgangen til et mer klimavennlig samfunn.

Også Norge har gjennom sin plass i FNs sikkerhetsråd fremmet arbeidet for kvinners rettigheter. Øverst på dagsorden stod det å forhindre vold og trusler mot kvinnelige fredsforkjempere. Vi spør Partapuoli om de har noen plan for kvinnedagen.

– I Plan vil fokuset vårt være på kvinnehelse, både ute og ‘her hjemme’. Noen steder vi jobber vet for eksempel ikke jenter hva mensen er for noe.

Selv skal hun ut og møte næringslivspartnere. Partapuoli sier det er viktig å ha med seg næringslivet i likestillingsarbeidet.

– Spesielt innen teknologien trengs det et gevaltig ‘push’, så vi vil ha et særlig fokus på det. For eksempel må kvinner og unge jenter være med å påvirke og utvikle bransjen.