8. mars 2024

Campingvognturné skal stoppe kjønnslemlestelse av jenter og kvinner i Afrika

Aktivister skal krysse kontinentet og besøke områder der kjønnslemlestelse er utbredt for å beskytte jenter og kvinner fra inngrepet.

Kjønnslemlestelse refererer til inngrep som endrer eller fjerner de ytre kvinnelige kjønnsorganer. Foto: UNAMID / CC BY-NC-ND 2.0 DEED

Kjønnslemlestelse refererer til inngrep som endrer eller fjerner de ytre kvinnelige kjønnsorganer. Foto: UNAMID / CC BY-NC-ND 2.0 DEED

FrontlineEndingFGM står bak initiativet som skal beskytte jenter og kvinner i områder hvor kjønnslemlestelse er en utbredt praksis. Fra juni i år til midten av 2026 skal aktivister reise over 15000 kilometer i campingvognen, fra vest til øst i Afrika, og samarbeide med lokale grasrotorganisasjoner, lokale myndigheter og media. 

Med sikte på å utrydde praksisen retter kampanjen seg mot foreldre, men også lokale religiøse ledere og myndigheter. Campingvognen vil blant annet ha med seg en “Dear Daughter” bok, som foreldre signerer og dermed forplikter seg til å beskytte døtrene sine fra kjønnslemlestelse. 

Kampanjen skal også opplyse om konsekvensene av inngrepet, gjennom å vise dokumentarer som tar for seg helseeffekter som komplikasjoner ved fødsel og menstruasjon, seksuelle og psykologiske problemer.

En ting er å fortelle dem at unge jenter dør av kjønnslemlestelse, en annen ting er at de ser det, sier Ifrah Ahmed, som selv har overlevd inngrepet, til The Guardian

Arbeidet med å opplyse skal i tillegg foregå gjennom radioprogrammer tilpasset lokale utfordringer, noe aktivister sier er en effektiv måte å nå ut til lokalsamfunnene på. Ifølge FrontlineEndingFGM førte bruk av lokale medier for å spre budskapet ved Tana-elven i Kenya, til at aksept for den verste formen for kjønnslemlestelse falt fra 89 til 5 prosent, etter tre år med jevnlig kringkasting.       

Vedvarende problem

Det afrikanske kontinentet har sett en nedgang i praktisering av kjønnslemlestelse de siste tre tiårene, og sannsynligheten for å gjennomgå inngrepet er en tredjedel mindre i dag enn for 30 år siden. Men variasjonen mellom landene er stor. Mens land som Kenya, Burkina Faso, Togo og Liberia har opplevd en rask nedgang, er støtten fremdeles høy i land som Gambia, Mali, Somalia og Guinea. I Somalia har 98 prosent av kvinner mellom 15 og 49 år gjennomgått en form for kjønnslemlestelse.  

Selv om mange afrikanske land har lover som forbyr kjønnslemlestelse, gjør dårlig implementering og oppfølging at praksisen fortsetter. Dette henger også sammen med at kjønnslemlestelse ofte har dype sosiale, kulturelle og religiøse røtter. Verdens helseorganisasjon WHO skriver på sine nettsider at viktige grunner til hvorfor inngrepet gjennomføres er sosiale forventninger og press, i tillegg til en oppfatning om at det forbereder jenter til voksenlivet og er nødvendig for å kontrollere jenters seksualitet.    

Brudd på jenters og kvinners rettigheter

Ifølge UN Women har mer enn 200 millioner jenter og kvinner som lever i dag gjennomgått kjønnslemlestelse, og i år står nær 4.4 millioner jenter i fare for å gjennomgå inngrepet.  

Inngrepet har ingen helsefordeler, og er internasjonalt anerkjent som et brudd på jenter og kvinners rettigheter, deriblant retten til helse, sikkerhet og fysisk integritet, og frihet fra å utsettes for tortur eller grusom, umenneskelig eller nedverdigende behandling. 

I tillegg nevnes kjønnslemlestelse i bærekraftsmålene under delmål 5.3 som går ut på å “avskaffe all skadelig praksis, som barneekteskap, tidlige ekteskap og tvangsekteskap, og kjønnslemlestelse”. Gjennom andre normative rammeverk, som Beijing-deklarasjonen og FNs kvinnekonvensjon, har verdens land forpliktet seg til å jobbe mot en slutt på praksisen.  

Lokale kampanjer mest effektive 

En rapport fra UNICEF konkluderer med at de mest effektive tiltakene mot kjønnslemlestelse er å nå ut til lokalsamfunnene gjennom dialog med foreldre og religiøse ledere og bruk av media og markedsføring, samt utdanning for jenter og kvinner lokalt. Det gir gode utsikter for campingvogn-kampanjen, som skal spre budskapet sitt gjennom kringkasting i media, filmvisninger, og dialog i lokalsamfunnene.  

Kampanjen er inspirert av “rosa buss”-bevegelsen som startet i Gambia for ti år siden, hvor lokale aktivister og religiøse ledere reiste fra landsby til landsby i en rosa buss for å overtale foreldre til å ikke gjennomføre inngrepet.  

Nå har FrontlineEndingFGM flere tusen aktivister på tvers av landene de opererer i, og står dermed enda sterkere når de skal sette ut på campingvognturnéen.