6. mai 2024

I Filippinene forlater flere fattigdommen

Fattigdommen faller på Filippinene. Flere jobber, et sterkere arbeidsmarked og lavere inflasjon har nemlig gitt gode økonomiske vilkår i det sørasiatiske landet.

Foto: Alvin Cabaltera / unsplash

Det viser en ny analyse fra Verdensbanken. I et såkalt Macro Poverty Outlook blir det spådd om fremtidens utvikling i økonomi og fattigdom, og her kommer Verdensbanken med en god nyhet: Fattigdommen i Filippinene ser ut til å falle til et ettsifret prosenttall i 2026.

Henrik Søborg er lektor emeritus i internasjonale utviklingsstudier ved Roskilde Universitet og forsker blant annet på den politiske og økonomiske utviklingen i Sør-Asia. Han bidrar til å sette utviklingen i landet i perspektiv, da Verdens Bedste Nyheder ringer ham. 

Filippinene er omringet av økonomier som har hatt suksess og fått mindre og mindre fattigdom, sier han. Det er jo ingen andre regioner av utviklingsland, hvor det har vært en lignende økonomisk vekst som i Asia. På den måten er det jo en suksesshistorie. 

Flere former for fattigdom

Det finnes flere forskjellige fattigdomsgrenser. En av dem er den internasjonale fattigdomsgrensen, som også kalles ekstrem fattigdom. Hvis man lever i ekstrem fattigdom, lever man for under 2,15 dollar om dagen. Det første av de 17 bærekraftsmålene, som alle land ble enige om i 2015, er at ekstrem fattigdom skal avskaffes helt innen 2030. 

Den ekstreme fattigdommen er relativt lav på Filippinene. Tallene fra 2021 viser at det gjelder tre prosent av befolkningen. Men det er også andre, høyere nivåer for fattigdom, hvor man lever for under 3,65 dollar eller 6,85 dollar om dagen.

Det er den midterste fattigdomsgrensen, altså den hvor man lever for under 3,65 dollar – hvilket tilsvarer cirka 40 norske kroner – som Verdensbanken forutser vil falle til 9,3 prosent i 2026 på Filippinene. Det vil i følge det lokale finansmediet Business Mirror til og med være to år før regjeringens egne mål. 

I dag er fattigdommen i Filippinene på 13,7 prosent. Når målet om å komme under 10 prosent blir nådd, vil det ifølge landets egne myndigheter bety at 14 millioner filippinere vil bli løftet ut av fattigdom

Omgitt av tigre

Henrik Søborg peker på at flere av filippinenes naboland er såkalte “tigerøkonomier”, altså land med økonomisk vekst, som har tatt store skritt frem. Det dreier seg blant annet om Singapore og Taiwan. 

Det er ikke en region som i den grad er preget av voldsom fattigdom, tvert i mot. Det er en region som har vært kjennetegnet ved de asiatiske vekstøkonomiene, som har vært suksessøkonomier på mange måter, sier han. 

Det er ikke kun fattigdommen som faller på Filippinene, det gjør ulikheten også. 

Den såkalte Gini-koeffisienten måler hvor mye ulikhet det er i et samfunn – hvis tallet er opp mot 100, er det høy ulikhet, mens nærmere 0 betyr lav ulikhet. De siste tallene fra 2021 viser at Gini-koeffisienten for Filippinene er på 40,7. Ulikheten er altså fremdeles relativt høy, men den har falt. Ved årtusenskiftet lå den på 47,7.

Faktisk har fattigdommen i verden falt. Under korona steg verdens fattigdom, men nå er vi tilbake på riktig vei og har slått ny bunnrekord.
Les mer om det her

117,3 millioner

mennesker bor på Filippinene

De nyeste, reelle tallene kommer fra 2021. Tallene som Verdensbanken viser fra 2022 og 2023 er såkalte “nowcasts” og er altså estimater. Tallene fra 2024 og fremover er forventede tall.