Mål 10

Mindre ulikhet

Redusere ulikhet i og mellom land.

Det tiende bærekraftsmålet handler om å gjøre den økonomiske ulikheten mellom mennesker og land mindre. 

Ulikhet hemmer økonomisk vekst og utvikling, og ulikhet kan også føre til politisk uro. Den ekstreme fattigdommen har falt betydelig de siste tiårene, men samtidig har gapet mellom rik og fattig vokst seg større. For å redusere ulikhet må land fordele ressursene rettferdig, alle må ha like muligheter og ikke minst spiller faktorer som tilgang på utdanning, helsehjelp og et godt skattesystem inn. 

Pandemien har ført til at ulikheten på globalt plan for første gang på en generasjon vil øke. Derfor er det bra at fokuset på at den ekstreme ulikheten skal bekjempes har økt og økes. 

Men det har også skjedd fremskritt på området; fødesengen har blitt tryggere verden over, det er økende fokus på menstruasjonsfattigdom, økende tilgang på internett og i flere land har millioner av mennesker jobbet seg ut av fattigdom og i 2023 satt det kvinner i alle verdens parlamenter.