7. september 2023

Ny likestillingslov fungerer: Antall kvinner er doblet i Sierra Leones parlament

Sierra Leone innførte i begynnelsen av året en kvote for hvor mange kvinner som skulle sitte i parlamentet. Det har fungert og nå utgjør kvinnene 30 prosent av parlamentet.

Foto: UN Women Africa / CC BY Flickr

Foto: UN Women Africa / CC BY Flickr

Flere og flere kvinner fyller plassene i Sierra Leones parlament. Ved parlamentsvalget i juni ble den sittende presidenten, Julius Maada Bio gjenvalgt, og denne gangen med dobbelt så mange kvinner ved sin side. 

I dag sitter kvinnene på 30 prosent av setene parlamentet i Sierra Leone, og det er en dobling av de tidligere 15 prosentene. 

Det betyr først og fremst at hvis du som kvinne ønsker å komme deg inn i politikken så har du mye bedre sjanser nå, sier Zeina Hilal. Hun er leder for programmet for likestilling hos Inter-Parliamentary Union, IPU, en global organisasjon som jobber for demokrati i nasjonale parlamenter.  

Det er også et stort skritt for å sikre en bredere representasjon i Sierra Leone. Nå er det virkelig noe å bygge videre på, for det egentlig målet er likhet, sier hun. 

Likestillingen i Sierra Leone har i løpet av det siste året gått fremover. Kvinner kan nå eie eiendom og det ble i begynnelsen av året vedtatt en omfattende lov for å styrke likestillingen i landet. Denne loven inneholdt blant annet en kvote på at minimum 30 prosent av hvert kjønn skulle representeres i parlamentet – dette har nå blitt virkelighet.

Man har klart å få så mange kvinner valgt fordi det er politisk vilje. Mange land har lover som ligner, men det er ikke alle som håndhever dem, sier Zeina Hilal. 

I løpet av det siste tiåret var det nesten tre ganger større utvikling i land med kvinner i lederposisjoner enn i land uten, ifølge FNs utviklingsprogram, UNDP. 

Et demokrati bygger på at det er personer fra forskjellige samfunnsgrupper i et parlament, så hele folket er representert, sier Zeina Hilal. 

Kvinnelige stemmer i parlamenter 

Helt konkret betyr det at partier som ønsker å stille til valg, må ha minst 30 prosent kvinner representert på sin kandidatliste. Har de ikke det, godkjennes partiet ikke til å stille til valg av valgkommisjonen i landet. 

På den måten skal både menn og kvinner kjempe for at begge kjønn er representert, sier Zeina Hilal. 

Et annet tiltak for å senke barrieren til å stille til parlamentsvalget er å senke prisen på selve gebyret man skal betale for å stille. 

Mange forskjellige organisasjoner har jobbet for å skape mer likestilling i Sierra Leone. Inter-Parliamentary Union og Sierra Leones parlament har siden 2014 samarbeidet om å få flere kvinner i parlamentet. Samtidig forklarer Zeina Hilal at de også har jobbet for å endre den sosiale tradisjonen for kvinnelig omskjæring i landet. 

Det er et av de problemene som kvinner i parlamentet kan være med på å endre, fordi de får en stemme i offentligheten og kan ivareta kvinners behov og interesser, sier hun. 

Videre forklarer hun at Inter-Parliamentary Union også har avholdt workshops i parlamentet. De har ledet diskusjoner om hvorfor det er viktig å øke kvinners deltakelse i demokratiet, og rådgitt kvinner som har stilt opp. Samtidig har de skapt forbindelser mellom kvinnelige parlamentarikere i andre nærliggende land så de kan utveksle erfaringer. 

Vi jobber på forskjellige måter, men alltid med åpenhet om hvilke behov som er der, sier Zeina Hilal. 

Kvoter er effektive 

Inter-Parliamentary Union jobber i mange land verden over med å øke kvinners deltakelse i demokratiet – og de er forkjempere for kvoter. 

I det vestafrikanske landet Benin ble landets grunnlov revidert for tre år siden, for å få flere kvinner inn i parlamentet. Den gangen ble 24 av 109 plasser i parlamentet reservert til kvinner med støtte fra blant andre Inter-Parliamentary Union. Alle de plassene er i dag fylt av kvinner og utgjør 26 prosent av parlamentet i Benin.

I begynnelsen av året var det også valg i Nigeria, hvor Inter-Parliamentary Union også har jobbet for å få flere kvinner i parlamentet. Landet har ikke innført kvoter, og etter valget var det tydelig at kun en liten andel ble valgt. 

Selv om de fleste i den nigerianske befolkningen var av oppfatningen av at forandring var nødvendig på dette punktet, så klarte man det ikke. Resultatene var veldig skuffende, men regjeringen hadde ikke noen kvoter, som vi vet fungerer, sier Zeina Hilal.

Men kvoter er ikke den eneste veien til mer likestilling. Eksempelvis har land som Tyrkia ikke hatt noen kvoter for hvor mange kvinner som skal sitte i parlamentet, og likevel stiger antallet sakte. 

Det kan godt la seg gjøre uten kvoter. Det er egentlig bare et spørsmål om hvor lang tid det vil ta, sier Zeina Hilal. Fordi land hvor de innfører kvoter ser vi at det fungerer og får fart på likestillingen, sier hun. 

Det er verdt å feire at det nå er langt flere kvinner i parlamentet enn før valget, men det er likevel langt til å oppnå likestilling i Sierra Leone. 

Nå har vi oppnådd et likestillingsmål, sier Zeina Hilal. Så nå er det en stolthet og vilje til å få til enda mer. 

Gender (in)equality

71%

av befolkningen i Sierra Leone mener at kvinner skal ha lik mulighet for å stille til offentlige embeter som menn