Mål 1

Utrydde fattigdom

Utrydde alle former for fattigdom i hele verden.

Det første bærekraftsmålet har som hovedmål å utrydde ekstrem fattigdom og halvere andelen mennesker som lever i relativ fattigdom, altså fattigdom sett i forhold til resten av befolkningen i et land.

Pandemien førte til en vanskelig økonomisk situasjon for mange og for første gang siden 1998 økte andelen fattige i verden og flere har fått en trangere økonomisk situasjon. Samtidig som andelen fattige økte, førte pandemien også til reversering av mange økonomiske fremskritt.

Nå har land begynt arbeidet med å sakte reversere pandemiens konsekvenser, og den globale andelen som lever i ekstrem fattigdom falt fra 9.3 prosent i 2020 til 8.8 prosent i 2021. Og siden 1990 har antall mennesker som lever i ekstrem fattigdom falt fra 1.8 milliarder mennesker til 724 millioner i 2020.

Det er mye arbeid som gjenstår for nå hovedmålet, men det skjer mange fremskritt også. I Uganda har fattigdommen falt de siste 30 årene, blant annet på grunn av at flere år med borgerkrig er over, bedre infrastruktur, tilgang til strøm og høye kaffepriser. I India har 415 millioner mennesker økt sin levestandard fordi landets økonomiske vekst har ført til investeringer i rent drikkevann, tilgang til strøm og bedre sanitærforhold. I Vietnam har 10 millioner mennesker kommet seg ut av fattigdom og i Indonesia har 25 millioner gjort det samme.

Å minske fattigdom innebærer en bærekraftig økonomisk vekst og en mer rettferdig fordeling av ressurser. Alle skal ha grunnleggende rettigheter og tilgang til utdanning og teknologi, slik at man kan skape et bedre liv for seg selv og de som kommer etter. Dette må skje på en bærekraftig måte – slik at vi bruker planetens ressurser uten å ødelegge mulighetene for de som kommer etter oss.