24. april 2019

Mindre slum i Afrika

Farvel til det elendige livet i slummen. I løpet av de siste årene har mange afrikanere økt sin boligstandard, så husene har blitt bedre og sunnere å bo i.

Siden 2000 har langt flere afrikanere fått bedre tak over hodet, vann og toalett, samt bedre plass i hjemmet sitt. De har kort sagt fått oppgradert hjemmene sine, så de ikke lenger regnes som slum ifølge FN sin definisjon.

Dette viser en ny studie offentliggjort i det anerkjente vitenskapelige tidsskriftet Nature. Studiet baseres på en rekke nasjonale undersøkelser med en konkret vurdering av tilsammen 661 945 boliger i 31 afrikanske land sør for Sahara.

Resultatene viser at boligene får høyere standard. I 2000 var det kun 11 prosent av boligene som nådde opp til FNs minstekrav for å ikke regnes som slum, men i 2015 var andelen mer enn fordoblet, til 23 prosent.

En av medforfatterne til studiet er Jakob Brandtberg Knudsen, fagleder i arkitektur ved Det Kongelige Danske Kunstakademiets skoler for Arkitektur, Design og Konservering. Brandtberg Knudsen bidro med teknisk kompetanse for å gjøre de ulike undersøkelsene sammenlignbare.

“Jeg er ikke i tvil om at statistikken illustrerer en reell utvikling. Både fordi resultatene bekrefter fremskrittene, som vi også ser i andre undersøkelser, og fordi jeg selv har reist en del i Afrika. Overalt kommer det nye tak på boligene” sier Jakob Brandtberg Knudsen.

Han understreker at økt boligstandard ikke bare handler om at livet blir mer komfortabelt. En rekke alvorlige sykdommer, som malaria, blir redusert når folk får bedre boliger, og derfor er økt boligstandard en del av fundamentet for et sunnere samfunn.

Den økte standarden henger tett sammen med økt utdannelse og økonomisk utvikling. Det er oftest folk selv som betaler for å oppgradere boligen sin, uten finansiering eller hjelp utenfra, viser studiet. Men problemet er langt fra løst. Til tross for fremgangen, lever omkring 53 millioner afrikanere i de 31 landene fortsatt i slum.