17. april 2024

Med myggnett og insektsmiddel er India på vei til å velte "sykdommens konge" av tronen

Det er ikke lenge siden malaria kostet tusenvis av mennesker i India livet, hver eneste dag. Nå er sykdommen snart historie i det folkerike landet.

En jente i Vest Bengal i det nordøstlige India leser lekser. Myggenett er en av de viktigste verktøyene til å forhindre malaria. Foto: United Nations Development Programme CCBY

En jente i Vest Bengal i det nordøstlige India leser lekser. Myggenett er en av de viktigste verktøyene til å forhindre malaria. Foto: United Nations Development Programme CCBY

India har oppnådd store fremskritt i kampen mot malaria. 

Det har krevd en enorm innsats med å behandle og bekjempe sykdommen, og det er fremdeles et godt stykke igjen før sykdommen er helt utryddet i landet, men både antall folk som blir infisert med malariaparasitten og antall dødsfall blir færre. 

I 1947 kostet malaria 800 000 mennesker livet i året i landet. 

Det tilsvarer 2200 mennesker hver eneste dag. 

Nå har det kommet nye tall fra Verdens helseorganisasjon, WHO, om Indias kamp mot malaria. 

I 2021 døde 90 mennesker av malaria i India, viser tallene. Altså ikke 90 mennesker om dagen. 90 dødsfall gjennom hele året. 

WHO sine tall går kun frem til 2021. Men de indiske helsemyndighetenes kontor for bekjempelse av vektorbårne sykdommer anslår at antall dødsfall har falt ytterligere i 2022 – til 83. 

Vi skal ikke lang tid tilbake før malaria var veldig mye mer utbredt i India, og noe mange ofte hadde tett på hverdagen, forteller den indiske legen Rajiv Gambhir. 

Han har bodd i Danmark i mer enn 15 år og jobber ved Aarhus Universitetssykehus som narkoselege – som ikke har noe med malaria å gjøre – men for to tiår siden jobbet han som landsbylege langt ute i de landområdene i den indiske delstaten Haryana, i den nordlige delen av landet. 

Der var malaria utbredt, og det var en helt normal oppgave for han å behandle smittede. 

Men man er egentlig ikke særlig redd for malaria i hverdagen lenger, sier han. Smittetallene har falt veldig mye. 

En gammel plage

Malaria er en eldgammel sykdom. 

Forskjellige forgjengere til de malariaparasittene som den dag i dag koster mer enn 600 000 menneskeliv i året på verdensplan, er funnet i insekter som ble innkapslet i rav for opp mot 100 millioner år siden. 

Malaria tilpasset seg de første menneskene, og siden da har parasitten fulgt oss. Spor etter malaria er blant annet funnet i kongegravene fra oldtidens Egypt. 

Fortidens indere kjente også til malaria. Den er nevnt i skrifter fra den vediske perioden, lang tid før vår tidsregning, hvor den ble kalt “sykdommens konge”. Indere ble særlig rammet da de bosatte seg lenger sør, hvor det er varmere og våtere – malariamyggen trives nemlig i stillestående vann, som vannhull og mose. 

Derfor ble det hele kun verre i India, da de britiske koloniherrene lagde vanningskanaler til markene, og senere da de anla opphøyde veier og togbaner uten en tanke om hvor regnvannet skulle ta veien hen. Det skapte vannhull og pytter, som myggene gladelig brukte til å formere seg i. 

Behandling og bekjempelse

Malaria er ikke bare en gammel sykdom. Det er også en ekstremt farlig sykdom, en av sykdommene som tar flest liv og som en ekstra tragedie, er det særlig små barn som rammes.  

Men med en blanding og bekjempelse har mange land tatt store fremskritt i kampen mot sykdommen. Hvoriblant India, som har et mål om å utrydde malaria i 2030. 

En av de viktigste verktøyene for malariabekjempelse er effektive overvåkningssystemer, forteller Rajiv Gambhir. 

Hver gang han fikk en pasient med symptomer skulle vedkommende raskt testes for om det var malaria – ikke bare for at den syke kunne få behandling med malariamedisin, men også for å nøye følge med på eventuelle utbrudd. Hvert smittetilfelle ble registrert og sendt inn til distriktets helsemyndighet. Var det for mange i et enkelt område, flyttet innsatsen seg fra behandling av pasienten til bekjempelse av smittesprederen – altså myggene. 

Det er mange måter man setter inn en innsats mot myggene, forklarer Rajiv Gambhir. Man kan spraye med myggift i husene til folk, noe som er veldig effektivt. Så er det fogging, hvor man sprayer hele områder. Man kan også ødelegge myggens levesteder i stillestående vann. 

Det gjøres ved å drenere vannhull, eller ved at man dreper mygglarvene i vannet med insektmidler. 

Et annet viktig verktøy er myggnett, særlig de som har myggmidler i seg – på verdensplan er den slags nett det mest utbredte verktøyet mot malaria og det blir delt ut millioner av dem, gratis hvert år. 

De er også populære i India, sier Rajiv Gambhir. 

Man sover under insektsnett, mange hus har dobbeltdører, altså en normal dør og en nettdør. I regnsesongen går folk med langermede gensere og det finnes et hav av salver til å skremme vekk myggen, sier han. 

Innspurten 

Det går altså fremover mot den gamle sykdommen i India. 

Nå er målet å få bukt med den. 44 land i verden har eliminert malaria helt, og India håper å kunne bli med i klubben når dette tiåret er over.

Hvis det skal gå i 2030, betyr det at ingen indere skal smittes med malaria fra 2027 og fremover. først når et land har gått tre år i strekk uten lokale malariainfeksjoner, kan WHO erklære malaria eliminert. 

Det blir vanskelig, men ikke umulig. Antallet smittede faller hele tiden. Ved årtusenskiftet var det fortsatt mer enn to millioner malariasmittede indere. I 2022 var det 180 000 smittede, et fall på 91 prosent. 

Antall delstater og territorier med en “moderat smitterisiko” har falt fra ti til to, bare mellom 2015 og 2021. 

Likevel understreker både WHO og de indiske helsemyndighetene at den store fremgangen i landet er skjør, fordi malaria krever en utrolig vedvarende innsats. Selv om det er lang tid siden, har sykdommen flere ganger kommet voldsomt på retur etter å ha vært nært bunnivå. 

På tross av de forbeholdene mener WHO at det er realistisk at India kan nå sitt mål – og endelig få has på “sykdommens konge” etter mange tusen års herjing.

Den globale innsatsen mot malaria har avverget 11,7 millioner dødsfall verden over mellom 2000 og 2022.

1,2 millioner myggnett

som har blitt behandlet med insektmiddel ble delt ut i India alene i 2022.

Neste store fremskritt i kampen mot malaria blir malariavaksiner. De første har begynt å rulles ut i en rekke afrikanske land. Vaksinene er ikke 100 prosent effektive, men kan senke risikoen for at en del blir smittet. Verdens største vaksineprodusent er det indiske sarumsinstitutt, som er holder på å gjøre seg klare til å produsere millioner doser av en vaksine fra Oxford University.