14. september 2022

Nå har tre av fire voksne på jorden en bankkonto

Selv om det å ha en bank ikke høres så spennende ut, har det stor betydning for de fattigste menneskene i verden. De fleste har en mobiltelefon, og gjennom den nå også en bank.

I løpet av de siste ti årene har antall mennesker med tilgang til en bankkonto steget globalt med 50 prosent, særlig i utviklingslandene er utviklingen er stor. Det er store fremskritt for å bekjempe fattigdom. Grafikk: Lauge Eilsøe-Madsen

I løpet av de siste ti årene har antall mennesker med tilgang til en bankkonto steget globalt med 50 prosent, særlig i utviklingslandene er utviklingen er stor. Det er store fremskritt for å bekjempe fattigdom. Grafikk: Lauge Eilsøe-Madsen

Flere og flere mennesker verden over får tilgang til en bankkonto, og det er et stort skritt for verdens fattige. En bankkonto betyr at man kan oppbevare inntektene sine trygt og forvalte pengene sine sikkert. Når man kan dokumentere inntekter blir det lettere å få lån, hvis man for eksempel skal kjøpe et hjem eller starte en bedrift. Det gjør det også lettere for regjeringer å overføre penger til befolkningen, om det enten er lønn eller nødhjelp. 

Derfor er det en avgjørende utvikling at 4,5 ut av verdens 6 milliarder mennesker over 15 år, nå har en bankkonto. Det er en stigning på 50 prosent de siste ti årene, viser en ny analyse om bruken av og tilgang til finansielle tjenester fra Verdensbanken. 

Stigningen er særlig stor i utviklingslandene, for der har antall voksne med tilgang til en bankkonto steget med 71 prosent i samme periode. Forskning viser at økonomisk inklusjon hjelper folk med å holde seg ute av fattigdom. 

Å sette penger i system hjelper også samfunnene. 

For myndighetene har det fordeler å få satt penger i system, for det kan være vanskelig med moms og skatt, når et lands økonomi er bygget opp på kontanter, forteller Jens Glasø. Han er grunnlegger av det norske firmaet Spenn, som er et digitalt banksystem til mobilen, med mange kunder i utviklingslandene. 

Mobilen blir bank 

Og faktisk er mobiltelefonen en av hjørnesteinene i den store veksten av bankkunder. I dag betyr utbredelsen av mobiltelefoner at det ikke er bruk for så mye dyr infrastruktur til å levere moderne finansielle tjenester, og den utviklingen hjelper mennesker med lav inntekt. 

Det er nemlig dyrt å overføre penger i et system som kun består av fysiske banker. 

De som har minst, har betalt de høyeste gebyrene og derfor har de ikke gitt mening for bankene å ta inn de menneskene med den laveste inntekten, forklarer Jens Glasø. 

En fysisk bank krever nemlig bygninger, sikkerhetsvakter og mye papirarbeid, hvilket gjør prisen for å overføre penger så høye, at banken ikke tjener penger på kunder med lav saldo og små transaksjoner. Det har utelukket en stor gruppe mennesker med lav inntekt fra å få en bankkonto, som betyr at de skal administrere deres økonomi med kontanter, og det er veldig usikkert. 

Derfor spiller mobiltelefoner en stor rolle i stigningen av kontoeiere i eksempelvis landene sør for Sahara, og de siste årene har også koronapandemien satt bevegelse i veksten av bank på mobilen. 

SMS-konto

Eksempelvis tilbudte finansielle tilsynsmyndigheter i Vest Afrika midlertidig at folk kunne åpne og få seg en konto via en sms, da koronapandemien var på sitt høyeste og mange land var nedstengt. Over åtte millioner mennesker åpnet en bankkonto på den måten. 

Samtidig hadde mange regjeringer et akutt behov for å kunne overføre penger til deres innbyggere under nedstengingene, da folk rundt om i verden ikke kunne jobbe og hadde vanskeligheter med å betale for mat og bolig. Mer enn 200 land innførte nød- og støtteprogrammer for kontantoverførsler eller utvidet eksisterende programmer. I India ble det for eksempel overført penger til 300 millioner mennesker bare i løpet av de to første ukene med lockdown. Det var mulig grunnet de digitale banksystemene til mobiltelefoner og målrettet arbeid fra FN og NGO’er. 

Ut over de samfunnsmessige fremskrittene styrker det mulighetene for den enkelte, når innbyggere ikke må gjemme kontanter under hodeputen, og når de får muligheten for sikkert å låne penger. 

Mest av alt handler det om selvstendighet, at mennesker som før var utelukket fra banksystemer, nå har mulighet for å skape en bedre fremtid for seg selv, sier Jens Glasø.