21. september 2016

Nordmenn handler mer rettferdig

Nordmenns interesse for etisk handel vokser.

Foto: Debbie Waumsley / Publicdomainpictures

Foto: Debbie Waumsley / Publicdomainpictures

I 2015 økte omsetningen av Fairtrade-sertifiserte varer med 26 prosent – den største veksten på mange år. Det er salget av roser og bananer som står for brorparten av veksten. Daglig leder Marianne Størseth i Fairtrade Norge vil spesielt trekke frem næringslivet som en viktig faktor bak fjorårets gode tall.

– De viser større vilje til å bytte ut hele eller deler av nye produktgrupper med Fairtrade-sertifiserte varer, og dette har gitt gode resultater.

Rema melder seg på

Tallene peker i retning av at nordmenn er blitt mer bevisste på hva de putter i sine handlekurver, og det er tegn til at næringslivet tar forbrukernes økte interesse på alvor. Et eksempel er Rema 1000, som i juni kom med en ny satsning på økologiske varer, med oppkjøpet i Kolonihagen.

– Jeg tror økologi er et av de viktigste enkelttiltakene vi har for å sørge for bærekraftig produksjon, sa Rema 1000sjef Ole Robert Reitan til Aftenposten.

Lettere å velge rettferdig

Til tross for nordmenns økte bevissthet rundt etisk handel, er informasjonen om produksjonsforhold fremdeles begrenset. Etter press fra flere ulike norske organisasjoner, deriblant Framtiden i våre hender, vedtok et enstemmig Storting 13. juni å utrede en ny etikklov som skal gjøre det enklere for forbrukere å ta opplyste valg når de handler.

Fairtrade Norge er glade for utviklingen, og viser til at anstendige arbeidsforhold i verdikjeden er en av forutsetningene for å oppnå FNs bærekraftsmål. Rettferdig handel er en viktig bidragsyter i kampen om å utrydde fattigdom internasjonalt, fordi man sikrer arbeiderne grunnleggende menneskerettigheter. Samtidig understreker stiftelsen at innsyn i vareproduksjonen må følge alle ledd i produksjonskjeden, ettersom de fleste menneskerettighetsbrudd i tekstilindustrien skjer på bomullsmarkene.