10. mars 2020

Økt finansiell stabilitet for nabolag i Nairobi

Gjennom ulike tiltak i hans eget nabolag i Nairobi, skaper Alex Challo muligheter for innbyggerne. De ulike initiativene hans har ført til redusert kriminalitet og økt finansiell stabilitet for flere av de som bor der.

Gate i Kenyas hovedstad, Nairobi. Foto: ninastock / Pixabay

Gate i Kenyas hovedstad, Nairobi. Foto: ninastock / Pixabay

Livet på gaten er ikke lett, sier Alex Challo. Han vokste selv opp på gata i slummen Sinai i Nairobi. Uten forbilder eller gode framtidsutsikter er det lett å miste motet, sier han videre. Mange tyr til kriminalitet når desperasjonen tar dem, men Challo fikk gjennom barnehjemmet Maisha Mema støtte og hjelp til å ta utdannelse. Nå bruker han utdannelsen sin til å hjelpe andre, og har startet ulike tiltak som er ment å bedre tilstanden i nabolaget han bor i. Gjennom initiativene Vijana Wa Neema og Daily Coins Self Help Group skaper han forbilder for unge mennesker som vokser opp i vanskelige livssituasjoner, samt hjelper personer i vanskeligstilte økonomiske situasjoner til å bedre sin økonomi.

Alex Challo startet opp Daily Coins Self Help i 2016. Da hadde gruppen kun 98 medlemmer. Etter hvert som årene gikk vokste prosjektet seg større og per dags dato er det 348 medlemmer. Gruppen har som formål å hjelpe lokalbefolkningen i Pipeline Estate, Nairobi med å forbedre sin økonomiske situasjon. Hjelp til selvhjelp er et viktig prinsipp, og gjennom daglig sparing av små beløper vokser bankkontoene til medlemmene i et jevnt tempo uten at det går ut over den daglige økonomien. Målet er at hvert enkelt medlem skal spare det de klarer, med et minimumskrav om ca. fem kroner dagen. I de 4 årene gruppen har eksistert har de til sammen spart inn et beløp på over 5 000 000 Ksh (tilsvarer rundt 450 000 NOK). Challo sier tanken bak grupper var at medlemmene skulle sikre sin finansielle fremtid og ha muligheten til å investere i fremtiden. Gjennom å ta opp små lån, som ellers er vanskelig å få i Kenya, kan de gjøre investeringer som ellers ville tatt flere år å få råd til.

Selv om Daily Coins Self Help Group ble opprettet i 2016 har ideen vært der flere år, og allerede i 2007 dannet Challo gruppen Vijana Wa Neema. Det er en gruppe bestående av unge menn som tidligere eller fremdeles bor på gata. De gikk sammen og utførte ulike små arbeidsoppgaver for den lokale kirken og bydelen, som plukking av søppel og vasking. Pengene gikk til medlemmene i gruppen, men en liten del ble alltid satt til side og spart. Dette gjorde det mulig å reinvestere pengene i gruppen og bygge videre på prosjektet de hadde startet.  

Slike prosjekter på mikronivå finnes det flere eksempler på rundt om i verden, og hovedtanken bak de fleste er at personer i samme livssituasjon går sammen og jobber frem ulike løsninger som bedrer deres liv. De viser at med stort pågangsmot og en felles visjon å jobbe mot er det mulig å endre sine framtidsutsikter til det bedre. Slike tiltak på mikronivå må løftes frem i lyset som eksempler på at endring er mulig, selv om starten på livet har vært vanskelig.