8. mars 2023

Stor seier for kvinnekampen i Sierra Leone: Meget ambisiøs likestillingslov i et land preget av partnervold

Fremtiden lysner for kvinner i et av verdens fattigste land. I januar ble en progressiv likestillingslov vedtatt i Sierra Leone som styrker kvinners rett til plass i parlamentet, til å komme inn på arbeidsmarkedet og å få økonomisk frihet.

Direct Relief / Flickr (CC BY-NC-ND 2.0)

Direct Relief / Flickr (CC BY-NC-ND 2.0)

I lang tid har vi ikke vært rettferdige mot dere, sa presidenten Julius Maada Bio fra talerstolen i parlamentet til de mange kvinnekampsforkjempere og feminister som hadde møtt frem. På vegne av alle menn i vårt land vil jeg unnskylde, fortsatte han i sin tale før han skrev under The Gender Equality and Women’s Empowering Act i januar. 

I flere tiår har kvinner kjempet for rettigheter i Sierra Leone. Landet som for tjue år siden avsluttet en like lang borgerkrig, har noen triste rekorder. Der er det landet hvor det er størst risiko for å miste livet under en graviditet, de ligger på 10 e plassen for tenåringsfødsler og har store utfordringer med vold mot kvinner. Men kvinnebevegelsen har skapt bevegelse i parlamentet og de siste 15 årene har kvinners rettigheter blitt gradvis forbedret. Nå har det kulminert i en likestillingslov som skal styrke kvinner i maktposisjoner og deres plass på arbeidsmarkedet. 

Progressiv likestillingslov 

Den nye loven skal fungere på flere parametre. Fremover skal en tredjedel av landets folkevalgte politikere være kvinner, hvor det i dag bare er 12.3 prosent. Det gjelder også i de offentlige embetene som blir utpekt politisk. 

Men kjønnskvotering er ikke kun i det offentlige, forteller Nicky Spencer-Coker på en forbindelse fra hovedstaden Freetown i Sierra Leone til danske Verdens Bedste Nyheder. Hun er advokat og jobber hos kvinneorganisasjonen Purposeful med å påvirke politikere til å styrke kvinners rettigheter. 

Hvis en privat virksomhet har over 25 ansatte skal kvinnene nå utgjøre 30 prosent av de ansatte, og det gjelder også de ledende stillingene i virksomheten, sier hun.

Loven sikrer også lik lønn for likt arbeid, den hever barsel fra 12 til 14 uker og den styrker kvinners økonomiske uavhengighet. 

Nå kan kvinner gå inn å gjøre deres egne økonomiske transaksjoner, uten at noen skal kausjonere for de, sier Nicky Spencer-Coker. 

Hvis loven ikke overholdes, straffes det med bøter på opp mot 26 400 kroner og opp til fem års fengsel. 

På skuldrene til flere tiår med kvinnekamp 

Men den nye loven er ikke noe som har falt ned fra himmelen som Nicky Spencer-Coker beskriver det. 

Det er noe som kvinnerettighetsbevegelsen i Sierra Leone har jobbet med i tiår, sier hun. 

Loven kommer nemlig i en rekke av andre lover som styrker kvinner. 

Nicky Spencer-Coker vendte tilbake til Sierra Leone fra USA i 2005. Siden den gang har det blitt vedtatt en minimumsalder på 18 år for å bli gift, et forbud mot vold mot kvinner og overgrep i ekteskapet. Kvinner har fått arverett og gravide jenter kan fortsette skolegangen deres, hvor graviditeten før utestengte de fra å fullføre skolen. De siste fremskrittet har ført til at kvinner også har fått rett til å eie jord som ellers kun har vært forbeholdt menn. 

Vi har kommet et stykke, men dette er fortsatt bare begynnelsen, sier Nicky Spencer-Coker.