10. april 2018

World wide wealth?

Internett er på vei til å bli en allmennvare, og innen 2020 vil 3G være tilgjengelig for store deler av befolkningene i verdens fattigste land. I følge FN er det grunn til å tro at ny teknologi og internett kan føre til utvikling og vekst.

Foto: fauxels / Pexels

Foto: fauxels / Pexels

Tall fra 2017 viser at 700 millioner mennesker, altså hele 70 prosent av befolkningen i de minst utviklede landene har mobilabonnement. En FN-rapport fra 2017 gir forventninger om positive ringvirkninger ved økt bruk av «informasjons- og kommunikasjonsteknologi» (IKT). Tilgang til mobilt bredbånd (3G) har økt i utviklingslandene de siste årene, og rapporten estimerte at tallet vil stige fra nåværende 60 prosent til å dekke hele 97 prosent av befolkingen i de 47 landene innen 2020.

IKT-bransjer har opplevd veldig rask produktivitetsvekst og prisene på IKT-varer har gått ned, samtidig som internetts inntreden i hverdagen har ført til økt bruk av IKT. Prisen på en mobiltelefon har også sunket drastisk det siste tiåret, noe som gir insentiver til å benytte seg av de ulike egenskapene dagens teknologi tilbyr, som å åpne en bankkonto på mobilen, hente eller utveksle informasjon og holde seg oppdatert i sanntid.

Økte muligheter

Mobiltelfon og internett vil forenkle hverdagen til mange i utviklingslandene. Bare tenk på hvor mye tid man selv sparer ved å google seg frem, bruke vipps, sjekke banksaldo med en SMS, sende jobbsøknader, eller holde Skype-konferanser som samler svært mange tross store avstander.

Forskning fra NUPI viser til at den siste generasjonens økende bruk av internett har positiv effekt på økonomien i utviklingsland. IKT tilrettelegger for, og øker effektiviteten til, innsamling, produksjon, lagring, koding og utveksling av informasjon. Internett og IKT komplimenterer hverandre, og gir nærmest ubegrensede muligheter for brukeren som både kan være en sender og mottaker av informasjon.

Utfordringer til denne ellers optimistiske spådommen er likevel knyttet til kostnadene for å bruke internett. Selv om 70 prosent av befolkningen i de minst utviklede landene har mobilabonnement viser tall fra Verdensbanken at kun 15 prosent av samme befolkning brukte internett i 2016. På den positive siden viser tallene også en drastisk økning fra 10 år tidligere i 2006, hvor bare 1 prosent brukte internett. Prisen å betale for 3G er også forventet å gå ned i takt med at bruken øker, på samme måte som prisen for en mobil har gått ned.

Det essensielle ved økende bruk av IKT-tjenester og internett i årene fremover er indikasjoner om at det vil «booste» økonomien og mulighetene for enkeltpersoner og de gjeldende landene.