30. april 2024

Bangladesh tar grep for å beskytte utrydningstruede elefanter

Ville elefanter i Bangladesh er kritisk utrydningstruet, landet tar nå kritiske grep for å sikre artens fremtid gjennom å verne
elefantene mot adoptering av mennesker.

Foto: Roxanne Desgagnés / Unsplash

Foto: Roxanne Desgagnés / Unsplash

Verdens naturvernunion (IUCN) har kategorisert asiatiske elefanter på organisasjonens røde liste, som tilsier at arten er utrydningstruet over hele kontinentet. Elefantenes situasjon er
resultat av krypskytning, ulovlig handel og ødeleggelse av elefantenes naturlige habitat. Situasjonen er spesielt kritisk i Bangladesh, der det anslås kun 200 gjenlevende elefanter som
lever fritt i naturen.

Alle elefantlisenser suspenderes

Bangladesh sitt nyligste grep for å beskytte den stadig mer reduserte elefantbefolkningen er ett totalforbud mot all adopsjon av ville elefanter. Dette gjør alle former for å sette ville elefanter i fangenskap ulovlig, og er dermed et viktig grep i å redde ytterligere elefanter fra menneskelig utnyttelse og dødsfall.

Tiltaket er beskrevet som et effektivt verktøy for å eliminere bruken av «Hadani», som er navnet på den brutale måten mennesker temmer ville elefanter på. Hadani beskrives som tortur av unge elefanter, og aktivisten Jaya Ahsan håper på at adopsjonsforbudet vil eliminere metoden.

– Dette er et stort fremskritt. Vi håper dette er slutten for Hadani i Bangladesh, sier han til nyhetsstedet Ecowatch.