3. mars 2020

Chilensk skole beskytter transbarn mot mobbing

Mange barn som identifiserer seg som transpersoner opplever mobbing og fysisk vold på skolen i Chile. For å gi transbarn muligheten til å fullføre utdanningen sin i et trygt og aksepterende miljø, åpnet Stiftelsen Selenna Latin-Amerikas første skole for transbarn i Chile i 2017.

Skolen ble startet for å gi transbarn som blir mobbet muligheten til å kunne gå på skolen uten å være redde. Flere transbarn i Chile får mye fravær eller fullfører ikke studiene sine på grunn av diskriminering, forteller presidenten i Stiftelsen Selenna, Evelyn Silvia. Selenna er en aktivistorganisasjon som jobber for transrettigheter i Chile og skolen ble startet av ledelsen i organisasjonen, Ximena Matura og Evelyn Silva.

Amaranta Gomez som skolen heter, er åpen for alle barn uavhengig av kjønnsidentitet og rommer i dag 38 skolebarn (mai 2019). En av elevene på skolen, Angela, forteller at hun var så desperat etter å slippe de fysiske og verbale overgrepene fra andre elever på barneskolen hennes at hun tenkte på å ta sitt eget liv. Nå, etter at hun fikk begynne på Amaranta Gomez, har hun funnet nytt håp [1]

Offentlige skoler i Chile har ikke lov til å undervise eller diskutere «kjønnsideologi». Dette omfatter homofili og transkjønnspolitiske spørsmål. Dette betyr at de fleste studenter – og lærere – ikke helt forstår hva det vil si å være transkjønnet [2]. En rapport fra UNESCO fra 2016 slår fast at i Latin-Amerika, som i resten av verden, skaper vold mot seksuell legning eller kjønnsidentitet i skolene ”et klima av frykt, angst og usikkerhet [som] har en negativ innvirkning på læring for alle studenter, undergraver studentenes tillit til personalet og institusjonen, og kan føre til at studenter misliker eller føler seg koblet fra skolen» [3].

Elevene ved Amaranta Gomez-skolen er enige om at å gå på denne skolen har hjulpet dem med å omfavne identiteten sin. ”Jeg føler meg fri og lykkelig her”, sier Felipe (15). ”Skolemiljøet er veldig bra. Alle som begynner her blir ganske enkelt akseptert” forteller han videre [4]. 

Det første året ble skolen finansiert direkte av Matura og Silvas egne sparepenger og lærerne ved skolen jobber gratis på frivillig basis [5]. Fremover håper Matura og Silvas å presentere dette prosjektet for et internasjonalt transfond som har en premie på $20 000 dollar, noe som vil gi dem mer økonomisk stabilitet til å åpne dørene for flere elever som trenger hjelp.