21. september 2020

Fjerner skoleforbud for gravide

Etter fem år har myndighetene i Sierra Leone endelig opphevet forbudet som nektet gravide jenter å gå på skolen. Det gir tusenvis av jenter mulighet til å fortsette utdannelsen sin.

Foto: Annie Spratt, Unsplash

Foto: Annie Spratt, Unsplash

– Endelig har myndighetene besluttet å ikke ødelegge jenters fremtid!

Lillian Admire-Taylor er sykepleier i Sierra Leones hovedstad, Freetown. Hun har sett mange unge jenter som har måttet avbryte utdannelsen sin på grunn av forbudet som nektet gravide å sitte på skolebenken. Hun forteller at forbudet ble innført i 2015 etter en dramatisk økning i tenåringsgraviditeter under utbruddet av Ebola-viruset i Vest-Afrika. Begrunnelsen var å forebygge tenåringsgraviditet. Men flere menneskerettighetsorganisasjoner protesterte og gikk til sak mot staten. I desember 2019 tapte staten søksmålet.  

I en tydelig dom fra den regionale menneskerettighetsdomstolen i Vest-Afrika ble det slått fast at forbudet både var diskriminerende og et brudd på barns rettigheter. 

– Opphevelsen av forbudet er et steg i riktig retning for jenter og kvinners rettigheter i Sierra Leone, mener Admire-Taylor. 

Likevel er det ikke nok. 

– På tross av at forbudet er opphevet er det fortsatt store hindringer for at gravide jenter kan returnere til skolene. Spesielt i distriktene er det fortsatt mye press fra familie, venner og samfunn om at gravide jenter skal holde seg hjemme, sier sykepleieren. 

Hun forteller at mange familier ikke har råd til å forsørge enda et barn, og at den gravide jenta ofte blir bedt om å flytte til barnefaren. Dersom den blivende faren har jobb og kan forsørge den gravide jenta, betyr det ofte begynnelsen på familielivet som hjemmeværende mor. Og har barnefaren ikke jobb, må som regel jenta selv arbeide for å brødfø seg selv og barnet. 

– Når en jente i Sierra Leone blir gravid, er dette ofte slutten på hennes utdanningsløp for godt, forklarer Admire-Taylor. 

Covid-19 gir flere graviditeter 

Moses Wunda er rektor for jenteskolen Prosperity Girls High School i landsbyen Rotifunk. Skolen ligger i distriktet som hadde den høyeste andelen tenåringsgraviditeter under Ebola-viruset. Nå forventer han at pandemien kan føre til en lignende økning. 

På spørsmål om han tror opphevelsen av forbudet automatisk vil føre til at flere gravide jenter nå returnerer til skolene svarer han nei. 

– Stigmatisering av gravide jenter er dypt forankret i samfunnet, særlig på landsbygda. Selv om forbudet er opphevet og vi nå ønsker gravide jenter velkommen tilbake på skolen vil mange bli hjemme i frykt for negative reaksjoner. Ofte ber foreldrene barna sine om å holde seg unna gravide jenter, fordi de ikke vil at sine egne døtre skal ende opp gravide, forteller rektoren. 

Likevel mener han at gravide jenter med tiden vil returnere til skolene. 

– Det vi trenger nå er bevisstgjøring rundt seksualitet og reproduktiv helse, sier Wunda. 

Gravide jenter er fortsatt utestengt fra undervisning i land som Tanzania og Ekvatorial-Guinea. Men dommen mot Sierra Leone gir et tydelig signal om at slike forbud må oppheves, og et håp om at andre land kan følge i samme spor.