9. februar 2020

Flere indonesere kan lese og skrive

På få år har antallet analfabeter i Indonesia falt drastisk. Særlig de unge baner vei.

Flere indonesere kan lese og skrive enn noen gang før. Antallet analfabeter blant personer over 15 år har falt fra 4,63 prosent av befolkningen i 2011 til 1,78 prosent i 2019, skriver Indonesias nasjonale nyhetsmedium, Antara News, og den indonesiske avisen The Jakarta Post

Ifølge en nasjonal undersøkelse fra det indonesiske statistikkbyrået er det særlig de unge som gjør fremskritt, da innsatsen fokuserer på å få flere barn i skolen. Blant unge mellom 15 og 24 år er det nå snart ingen forskjell mellom jenter og gutters leseferdigheter. 

Undersøkelser viser at forbedring av befolkningens leseferdigheter kan være et viktig skritt for Indonesias utvikling, da det styrker personers muligheter for økonomisk sikkerhet.