20. september 2020

Havet mer motstandsdyktig enn vi tror

Utrolig nok mener forskerne at livet i havet kan gjenopprettes i løpet av bare én generasjon.

Foto: KonradJanik / Pixabay

Foto: KonradJanik / Pixabay

– Livet til havs er ekstremt motstandsdyktig, skriver tidsskriftet Nature

En ny internasjonal studie på havforskning, ledet av KAUST-professorene Carlos Duarte og Susana Agusti, viser at havet ser ut til å være mer motstandsdyktig enn det vi tidligere har trodd. I det verdensledende vitenskapelige tidsskriftet Nature sier de to at havet kan gjenopprettes til et bærekraftig nivå innen 2050. Dette innebærer at av alt det vi mennesker har ødelagt kan vi få tilbake mellom 50-90 prosent. 

Hvordan er dette mulig? 

Forskerne har sett på suksesshistorier ved vernetiltak som allerede er gjennomført og mener det er grunn til å være optimistisk. 

Flere tiltak de senere årene viser seg nemlig å ha hatt den virkningen de var tiltenkt. Det marine livet har stabilisert seg og på noen områder også vokst.

Ta for eksempel knølhvalen: bestanden har gått fra et par hundre individer i 1960, til godt over 40 000 i dag. Suksesshistorien til elefantselen er enda mer oppløftende: fra bare 20 fødende dyr i 1880 til over 200 000 i dag.

– Denne suksessen tyder på at naturen i mye større grad enn vi har trodd tidligere klarer å reparere seg selv, så lenge vi legger til rette for det, mener forskerne. 

De mener oppskriften er at skadet natur må gjenoppbygges – i stedet for bare å jobbe med bevaring av det som er igjen. Anbefalingen er som følger: verne om dyr og natur, høste havet på en bærekraftig måte, redusere forurensing, gjenopprette habitat og bremse klimaendringene. 

Det er kombinasjonen av alle disse tiltakene som vil avgjøre om vi lykkes. 

I tillegg er et dedikert, internasjonalt samarbeid med støtte fra myndigheter og sivilsamfunn, også økonomisk, del av oppskriften. 

– Ja, kostnadene vil være store, men gevinstene vil være enorme. 

Så hva kan DU gjøre?

Det er god grunn til å tro at hvis anbefalingene følges kan vi gjenopprette en overflod av marint liv slik det var før.  

– Havet bidrar til å regulere klima, tar opp CO2, produserer oksygen, er en viktig matkilde og arbeidsplass for mennesker verden over. Derfor er bærekraftig bruk og forvaltning av havet helt kritisk for opprettholdelsen av livet på jorda, sier Nina Jensen, Marinbiolog, CEO på forskningsskipet Rev Ocean og tidligere leder av WWF Verdens Naturfond. 

– Tap av marint liv og ødeleggelse av havet kan få store negative og uante konsekvenser for oss mennesker, sier Jensen. 

Heldigvis finnes det enkle tiltak vi alle kan gjøre for å hjelpe havet. Nina Jensens tre beste tips er å kutte ut alt av engangsbestikk i plast, velge miljøsertifiserte produkter og husholdningsartikler som ikke inneholder miljøskadelige stoffer, og ikke minst; lær mer om den fantastiske naturen vi har, og støtt en gruppe som arbeider for bevaring av natur og miljø.