6. januar 2023

Hiv-infeksjoner hos barn er halvert på ti år: – Det er på tide å gjøre slutt på hiv som en trussel mot folkehelsa

Takket være en enorm innsats med testing og livslang behandling av kvinner med hiv, er 2.9 millioner hiv-infeksjoner hos gravide kvinner og barn blitt avverget globalt på ti år.

På globalt plan har overførsel med hiv fra mor til barn falt med 50 prosent. Foto: Riccardo Gangale/USAID Kenya

På globalt plan har overførsel med hiv fra mor til barn falt med 50 prosent. Foto: Riccardo Gangale/USAID Kenya

På verdensplan har antall barn under fem år som får hiv falt med 50 prosent. Fra 320 000 i året i 2010 til 160 000 i 2021 ifølge tall fra UNICEF, FNs barnefond. Det skyldes særlig en global innsats fra 2011 om å utrydde nye hiv-infeksjoner blant barn og mødre. Det handler om å få smittede kvinner i behandling, så barn ikke smittes gjennom amming. Siden 2010 er antall kvinner i behandling for hiv nesten doblet i perioden. 

Når folk visste det var mulig å få behandling, ble det verdifullt å bli testet, sier Shaffiq Essajee, som er utdannet barnelege med spesialisering i hiv og seniorrådgiver hos UNICEF. 

På verdensplan lever 38,4 millioner mennesker med hiv, og 2,7 millioner av de er under 19 år. 

Sammen mot hiv 

Hiv kan smitte fra mor til barn enten under graviditeten, fødselen eller ved amming. Derfor er behandling av gravide kvinner et godt sted for å stanse smitten. Risikoen for å smitte gjennom amming fra mor til barn er 30 prosent. 

Jeg var med da vi begynte innsatsen mot mor-til-barn overføring av hiv i 2011, sier Shaffiq Essajee og forklarer at det første skrittet var testing av kvinnene, og når kvinnene blir diagnosert med hiv skal behandlingen startes opp. 

Internasjonale organisasjoner som Verdens helseorganisasjon WHO, Unicef, FN, lokale sivilsamfunnsorganisasjoner og regjeringer gikk i 2011 sammen om å støtte medisinsk behandling og utbedre testmulighetene. Det skjedde blant annet ved å presse farmasøytindustrien, så det blir laget medisin til overkommelige priser for fattige land. I den prosessen er det også avgjørende at de landene som har problemer med hiv, også forplikter seg til innkjøp av medisin. 

Men viktigst er menneskene som lever med hiv, sier Shaffiq Essajee. De kan skape oppmerksomhet rundt sykdommen, bidra til å stanse stigmatisering og diskriminering, sier han. For muligheten for testing og behandling har ingen betydning, hvis befolkningen ikke ønsker å benytte tilbudet på grunn av fordommer om hiv og aids, forklarer han. 

Hvis innbyggere ikke uttrykker behovet for behandling, så blir ikke lokale politikere engasjerte i å heve innsatsen for å bekjempe utbredelsen av sykdommen. Derfor spiller samarbeidet med lokale sivilsamfunnsorganisasjoner, myndigheter og smittede en stor rolle. 

Det er en koordinert innsats som har gjort det mulig å senke mengden hiv hos barn kraftig. Men allikevel er hiv-epidemien fortsatt en trussel for folkehelsen. 

Hiv hører ikke kun til fortiden 

Folk tror at hiv hører til fortiden, men det gjør det ikke, sier Shaffiq Essajee. 

Hver dag i 2021 ble 850 barn og unge smittet med hiv og daglig døde omkring 300 barn og unge av hiv- og aids-relaterte årsaker, ofte fordi de ikke var i behandling. 

Det betyr at over 100 000 barn og unge årlig fortsatt dør av hiv, og at over 300 000 barn og unge årlig blir diagnostisert. 

I landene sør for Sahara står det verst til. I 2021 var fire av fem hiv-infeksjoner hos barn i de landene, blant annet i Sør-Afrika, Nigeria, Kenya og Tanzania. 

Men på tross av at det fremdeles er store smittetall blant barn og unge, mener Shaffiq Essajee at det er mulig å få kontroll over hiv-epidemien før år 2030. 

Kanskje er det ikke mulig å ende hiv-infeksjoner. Men vi kan bestemt gjøre ende på hiv som en trussel mot folkehelsen, sier han. 

Men det krever at verdenssamfunnet blir med på å prioritere å betale for innsatsen. 

Vi er tett på, men uten ytterligere fremgang vil vi feile, understreker han. 

I 2030 er det 50 år siden de første tilfellene av hiv ble beskrevet, sier Shaffiq Essajee. 

Vi har ikke noe annet valg.